Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen


Politie

De politie probeert overvallen en de daarmee samenhangende criminaliteit, zoals straatroof en ramkraken, te voorkomen. Ze analyseert risico's, dadergroepen, hot spots en is alert op mogelijke voorbereidingen van dergelijke misdrijven. De informatie van de politie is noodzakelijk voor advies aan gemeenten, ondernemers en Openbaar Ministerie (OM).

De politie richt zich binnen de aanpak van overvallen op:

  • Preventie en tegenhouden.
  • Met heterdaadkracht de pakkans vergroten.
  • Alle opsporingsmogelijkheden benutten.
  • Persoonsgerichte aanpak.

Voorlichting aan burgers over preventieve maatregelen is een belangrijk onderdeel van het politieoptreden tegen overvallen.

Mocht het tot een overval komen, dan zet de politie zoveel mogelijk in op heterdaadkracht. Het drieringenmodel is hierbij leidend: de politie spoort de dader op, speelt een leidende rol op het plaats delict, doet vervolgonderzoek en zorgt er zo voor dat de pakkans van de dader wordt vergroot.

Daarnaast werkt de politie met een persoonsgerichte aanpak. Dit betekent bijvoorbeeld dat de politie een Top X aan overvallers in beeld brengt. Deze Top X krijgt een aanpak op maat van politie en partners om zo recidive te voorkomen.

Organisatie

High Impact Crime-teams worden ingezet in de politieregio’s met de meeste overvallen. Met deze teams richt de politie zich, samen met het OM, op de operationele aanpak van overvallen. Deze teams bundelen en borgen kennis en expertise en versterken de sturing op de opsporing.

De andere politieregio’s werken met een vast overvallenteam en/of districtsrecherche.

In iedere politieregio is een overvalcoördinator aangesteld. Daarnaast heeft de politie een landelijke overvalcoördinator.

Meer informatie

Concrete maatregelen op gebied van de dadergerichte aanpak en preventie staan in de HIC-preventiewijzer.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid