Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen


Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen.

Het repressieve optreden van het OM is per definitie achteraf en reactief en is maar beperkt effectief in het voorkómen van criminaliteit. Wel hebben een snelle afhandeling van een zaak in combinatie met een verhoogde pakkans een algemeen preventieve werking bij de aanpak van criminaliteit, waaronder overvallen.

De straffen die het OM vordert, moeten zoveel mogelijk recidive voorkomen. Maar ook het hoge vervolgpercentage van overvallers moet potentiële overvallers in de toekomst weerhouden van het plegen van een overval.

Taken van het OM

De rol van het OM in de aanpak van criminaliteit is grotendeels wettelijk vastgelegd. Het OM is heeft 3 hoofdtaken:

  • Sturing en opvolging geven aan de opsporingsonderzoeken van de politie en de kwaliteit hiervan te bewaken.
  • De vervolging van alle strafbare feiten.
  • Toezicht op de uitvoering van strafvonnissen.

Naast de behandeling van de strafzaken, overlegt het OM met andere betrokken partners om tot een gezamenlijke interventiestrategie te komen.

Driehoeksoverleg en netwerkfunctie

Binnen een regio vindt het zogenoemde driehoeksoverleg plaats. Dit is een overleg van de burgemeester, het hoofd van de politie en het OM. Op basis van het regionale criminaliteitsbeeld en landelijk vastgestelde prioriteiten maken zij hier afspraken over de verdeling van de beschikbare politiecapaciteit. Een van de landelijke prioriteiten is de aanpak van gewelddadige vermogenscriminaliteit, waaronder overvallen.

Naast het driehoeksoverleg werkt het OM samen met allerlei andere instanties zoals de reclassering, het gevangeniswezen, de Raad voor de Kinderbescherming maar ook met advocaten en het bedrijfsleven. Het doel hiervan is het verminderen of voorkomen van criminaliteit en overlast.

Enkele maatregelen van het OM

Bij de aanpak van overvallen richt het OM zich op de uitvoering van volgende maatregelen:

  • Persoonsgerichte aanpak: Bij de persoonsgerichte aanpak is nadrukkelijk oog voor de uitvoering van openstaande straffen, justitiële voorwaarden en dergelijke. Hierbij wordt samengewerkt met de partners in de Veiligheidshuizen. Daarnaast richt een actief opsporingsbeleid zich op het uit de roulatie halen van veroordeelde veelplegers.
  • Slachtoffergerichte aanpak: Alle slachtoffers hebben de mogelijkheid van een slachtoffergesprek met de officier van justitie, van spreekrecht op de zitting en de vordering van een schadevergoeding. Is er sprake van onrust in de lokale samenleving dan wordt overwogen om samen met het lokaal bestuur bewonersbijeenkomsten te organiseren.
  • Themazittingen: Door middel van themazittingen maakt het OM duidelijk dat overvallen niet worden geaccepteerd en dat overvallers te maken krijgen met een forse strafvervolging.
  • Plukze: Door de buit van overvallers af te nemen, zorg het OM dat een overval niet loont.

Concrete maatregelen voor en door het OM staan in de HIC-preventiewijzer.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid