Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen


Ondernemer

Een ondernemer heeft een belangrijke rol bij het voorkomen van overvallen. Hij heeft zelf een direct belang bij het creëren van een zo veilig mogelijke omgeving voor zijn personeel, zijn klanten en zichzelf.

Veel ondernemers nemen in de eigen onderneming al diverse, veelal preventieve, maatregelen. Hierbij kunnen ze gebruik maken van financiële middelen die de landelijke of lokale overheid beschikbaar stelt.

Samenwerken

Ondernemers kunnen overvallen niet in hun eentje voorkomen. Ze staan er ook niet alleen voor. Samenwerking met gemeente en politie is erg belangrijk. Samen kunnen er afspraken worden gemaakt over inspanningen die alle partijen treffen om een overval te voorkomen. Door samenwerking zijn maatregelen op elkaar afgestemd en daarmee effectiever.

Een ondernemer kan maatregelen nemen in 3 categorieën, namelijk:

  • Organisatorische maatregelen, (overvaltrainingen, procedures met openen en sluiten van de winkel en het op tijd afromen van geld).
  • Bouwkundige maatregelen (inrichting van de winkel zoals de opstelling van de kassa).
  • Technische maatregelen (camerabeveiliging, DNA-spray, alarm).

Het valt niet zomaar te zeggen welke maatregelen nuttig en/of wenselijk zijn. Daarvoor zijn er te veel variabelen: de grootte van het bedrijf, de ligging, is er voorraad en zo ja wat is de waarde daarvan, et cetera.

Gecombineerde maatregelen

Aangezien het nemen van maatregelen uit 1 categorie vaak onvoldoende is, is een combinatie van maatregelen uit de 3 categorieën aan te raden. Hierbij kan wel gesteld worden dat de organisatorische maatregelen vaak de minste kosten met zich meebrengen en het grootste rendement opleveren.

Niet het hele bedrijfsleven heeft te maken met overvallen. Een aantal branches is regelmatig het doelwit van een overval:

  • Detailhandel
  • Horeca (hotels, snackbars, casino en pizzakoeriers)
  • Tankstations
  • Transportsector
  • Supermarkten
  • Juweliers
  • Banken

Concrete maatregelen voor en door ondernemers staan in de HIC-preventiewijzer.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid