Product toegevoegd aan winkelmand
 

Overvallen


Betrokken partijen

Bij de aanpak van overvallen zijn diverse partijen betrokken. Iedere partij vervult hierin een eigen rol:

  • De gemeente heeft de regie op het lokale integraal veiligheidsbeleid en coördineert vanuit deze rol de activiteiten om het aantal overvallen terug te dringen.
  • Een ondernemer heeft een direct belang bij het creëren van een zo veilig mogelijke omgeving voor zijn personeel, zijn klanten en bovendien zichzelf. Veel ondernemers nemen vaak al diverse, veelal preventieve, maatregelen.
  • Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Het repressieve optreden van het OM is per definitie 'achteraf' en reactief en is maar beperkt effectief in het voorkómen van criminaliteit.
  • De politie richt zich binnen de aanpak van overvallen op: preventie en tegenhouden, het vergroten van de pakkans, het benutten van alle opsporingsmogelijkheden en de persoonsgerichte aanpak. Informatie van de politie over risico’s, dadergroepen en hot spots is noodzakelijk voor advies aan gemeenten, ondernemers en Openbaar Ministerie (OM).
  • Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de woningen en complexen die ze beheren. Het verkleinen van het risico op een woningoverval is daar onderdeel van.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid