Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Wijk-GGD’ers leren van elkaar in intervisiebijeenkomst over samenwerking en netwerken

Hoe ziet het netwerk van een wijk-GGD’er eruit en wat is zijn positie ten opzichte van de politie, het sociaal team of bemoeizorg? Met die vraag gingen wijk-GGD’ers aan de slag tijdens de landelijke intervisiebijeenkomst die het CCV vorige week organiseerde. Maar liefst 22 wijk-GGD’ers waren hierbij aanwezig, deelden hun ervaringen en leerden van elkaar.

Een van de conclusies uit het rapport ‘De kracht van de wijk-GGD’er' is dat het succes afhangt van de goede samenwerking met partners. Dit was dan ook het thema van deze bijeenkomst. De meeste deelnemers herkenden dat de samenwerking met de GGZ en het sociaal domein aandacht vraagt. Een goed netwerk is daarbij een belangrijke factor.

Investeren in contacten

Wijk-GGD’er Mariet en zorgregisseur Barbara van de gemeente Hilvarenbeek werken perfect samen en deelden hun ervaringen. Mariet: “Ik vind de naam ‘wijk-GGD’er’ onpersoonlijk en heb het liefste dat mensen me Mariet noemen. Ik wil dat iedereen me kent en mij kan benaderen. Ik investeer veel in contacten en in het netwerk. Denk daarbij ook aan contacten binnen de thuiszorg en hulp in de huishouding. Dat zijn de mensen die als eerste ongewone zaken opmerken."

Kelly, wijk-GGD’er in zowel Sliedrecht als Dordrecht, onderstreepte het belang van een stevig netwerk. Als wijk-GGD’er kun je volgens haar voorkomen dat mensen te snel worden doorverwezen naar instanties en op een wachtlijst terecht komen. Goede contacten en heldere afspraken met partners over wie wat doet, voorkomt dat er verwarring ontstaat over verantwoordelijkheden.

Invulling van de functie wijk-GGD’er

Er zijn veel verschillen in hoe de wijk-GGD’er georganiseerd is in gemeenten en sommigen vroegen zich af of er niet meer landelijke richtlijnen voor moeten zijn. De functie van de wijk-GGD’er is afgestemd op de lokale omstandigheden en lokale kaart van de gemeente. Dat maakt de wijk-GGD’er juist krachtig. Zo kan een wijk-GGD’er zijn vrije rol, die succesbepalend is, goed invullen. Tegelijkertijd kunnen kaders ook meer structuur en houvast bieden.

Het CCV biedt de nodige informatie om te komen tot een inbedding van de werkwijze, zodat gemeenten niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Ook zijn er jaarlijks intervisiebijeenkomsten voor wijk-GGD’ers en beleidsmedewerkers van gemeenten.

Uitdagingen voor wijk-GGD’ers

De wijk-GGD’ers vergeleken hun eigen netwerk met dat van hun collega’s uit andere gemeenten. Met elkaar benoemden ze de belangrijkste uitdagingen. Onder meer herkenden ze dat Wmo aanbieders die met zware casussen te maken krijgen, niet altijd weten hoe ze met de verschillende problemen het beste kunnen omgaan. Door als wijk-GGD’er aanwezig te zijn bij gesprekken tussen de aanbieder en de cliënt, kunnen escalaties vaak worden voorkomen. In Hilvarenbeek bijvoorbeeld vroeg de Wmo de wijk-GGD’er bij deze gesprekken aanwezig te zijn en dit werkte heel positief.

De wijk-GGD’ers hadden nog uren door willen praten en kijken dan ook uit naar de volgende bijeenkomst. Het CCV organiseert een paar keer per jaar een intervisiebijeenkomst voor wijk-GGD’ers. De volgende staat op de agenda voor het voorjaar van 2022. Heb je interesse, neem dan contact op met Gisele.Bool@hetccv.nl.

Meer informatie over de wijk-GGD’er en het rapport ‘De kracht van de wijk-GGD’er’ vind je in het dossier Veiligheid en zorg.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid