Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Wetsvoorstel om aanpak van witwassen te verbeteren

Minister Kaag van Financiën heeft op 21 oktober, mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De ministers willen hiermee gezamenlijk de aanpak van witwassen verbeteren. Met het wetsvoorstel wordt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd.

Geld aan waslijn

Het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme is belangrijk in de strijd tegen (ondermijnende) criminaliteit. Het verhullen van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van onder meer overheidsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Ook kunnen deze illegale opbrengsten worden gebruikt voor de financiering van dezelfde of nieuwe criminele activiteiten.

Het opgebouwde vermogen biedt hen daarnaast de mogelijkheid om posities te verwerven in bonafide ondernemingen en in sommige gevallen het gezag van de overheid te ondermijnen. Het misbruik van het financiële stelsel door criminelen tast de integriteit van dit stelsel aan.

Met het wetsvoorstel willen de ministers Kaag en Yeşilgöz-Zegerius het gebruik van legale financiële kanalen voor criminele doeleinden op 3 manieren beter tegengaan:

  1. Contante betalingen beperken
    In het wetsvoorstel is een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf €3.000 opgenomen. Dit verbod geldt ook voor pandhuizen en kunsthandelaren en voor transacties in en vanuit Nederland.
  2. Transacties gezamenlijk monitoren
    Het wetsvoorstel maakt het banken daarnaast mogelijk om de transacties van hun cliënten gezamenlijk te monitoren. Criminelen stallen hun geld vaak bij verschillende banken om zo onder de radar te blijven. Met gezamenlijke transactiemonitoring kunnen banken ongebruikelijke transactiepatronen beter in beeld krijgen. De verwachting is dat dit leidt tot betere ‘hits’ en zo bijdraagt aan een effectievere aanpak van witwassen.
  3. Gegevens delen
    Ook worden instellingen die vallen onder Wwft (zoals notariskantoren en banken) verplicht om onderling gegevens te delen als er sprake is van een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Dit moet voorkomen dat criminelen die bij de ene instelling geweigerd zijn, bij een andere kunnen aankloppen en alsnog toegang krijgen tot het financiële stelsel. Ook hoeven instellingen dan geen dubbel werk te doen.

Meer weten?

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid