Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

West Betuwe werkt samen met organisaties bij hulp kwetsbare groep inwoners

Na een intensieve periode in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en Considerati ( juridisch en public affairs adviesbureau voor de digitale wereld) heeft de gemeente West Betuwe met onder meer woningbouwcorporaties, politie Oost-Nederland en jeugd- en jongerenwerk het convenant Zorg & Veiligheid getekend. Dit moet ervoor zorgen dat inwoners in West-Betuwe met meerdere problemen de juiste ondersteuning krijgen. 

Net als in de meeste andere gemeenten in Nederland zijn er in West Betuwe soms inwoners met (een opeenstapeling van) persoonlijke problemen. De oorzaken en gevolgen hiervan lopen dwars door elkaar heen. Ze zijn soms even divers als hardnekkig. Psychische klachten, een verstandelijke beperking, verslaving, schulden, werkloosheid, falende maatschappelijke integratie of een combinatie hiervan. Dit kan ertoe leiden dat deze personen slachtoffer of dader worden van zaken als misbruik, mishandeling of ander crimineel gedrag. Dat kan weer gevaar opleveren voor de openbare orde. 

Meedraaien in maatschappij

West Betuwe wil deze inwoners graag de juiste ondersteuning bieden. Zij moeten zoveel mogelijk op eigen kracht mee kunnen draaien in de maatschappij. Dat vraagt om:

  • samenwerken met andere partijen
  • het delen van informatie 
  • soms ook om een (plan van) aanpak helemaal gericht op de persoon waar het om gaat. 

Tijdig signaleren van mensen met problemen en maatwerk aan hen bieden op het zorgvlak, kan volgens de gemeente vervelende situaties voor deze mensen en hun omgeving voorkomen.

Convenant voor kwetsbare groep

De richtlijnen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) beperken de samenwerking tussen partijen om deze mensen te helpen. De organisaties mogen nu namelijk alleen maar op anonieme basis informatie met elkaar delen. De kwetsbare groep inwoners waar het hier om gaat is daar niet mee geholpen. 

Een oplossing voor dit probleem is het opstellen van een speciaal convenant, zoals dat nu tot stand is gekomen. Hierin hebben de betrokken partijen duidelijk vastgelegd op welke terreinen, wanneer en hoe zij de samenwerking organiseren en hoe zij de bescherming van de persoonsgegevens waarborgen. Het convenant is naast de gemeente ondertekend door woningbouwcorporaties (De Kernen, De Goede Woning, KleurrijkWonen) , politie Oost-Nederland, team De Waarden, IrisZorg  en jeugd- en jongerenwerk (Connect2Jeugd en Mozaïek).

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid