Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Welke invloed heeft de sluiting van een drugspand?

Het aantal sluitingen van drugspanden neemt fors toe, waarmee burgemeesters een signaal afgeven dat drugshandel in hun gemeente onacceptabel is. Wat komt erbij kijken wanneer het besluit genomen is om een drugswoning in de wijk te sluiten? Is het ophangen van een poster en het plaatsen van een persbericht voldoende voor de omwonenden? Welke invloed heeft dit op hun veiligheidsbeleving?

Uit onderzoek van studenten van de NHL Stenden Hogeschool in samenwerking met het CCV (2020) blijkt dat omwonenden zich vooral zorgen maken om het imago van de straat.

Deze resultaten en meer vind je in de factsheet ‘Sluiting drugspand?’

Het CCV helpt
Het vraagt veel tijd en kennis van gemeenten om het integrale veiligheidsbeleid te coördineren. Het CCV kan gemeenten ondersteunen bij deze coördinerende rol. Wij bieden onder meer begeleiding bij startbijeenkomsten IVP en een stappenplan voor uitvoeringsplannen. Wil je hier meer over weten? Kijk in het CCV-webdossier Integraal Veiligheidsbeleid

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid