Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Voordelen van een integrale aanpak bij ongestructureerde problemen

Uithuiszetting, ernstige vormen van geweld en overlast zijn allemaal complexe vraagstukken die op het bordje van een procesregisseur liggen. “Mijn taak is het dan om de juiste partijen aan tafel te krijgen”, aldus Willie, procesregisseur bij een middelgrote gemeente.

Samen kijken we vanuit de invalshoek zorg en veiligheid naar de persoon, het systeem en de omgeving om zo de openbare orde en veiligheid in onze gemeente te verbeteren." Ze vertelt over haar samenwerking met het CCV.

“Ook in onze gemeente hebben we te maken met ondermijning waarbij families betrokken zijn waarbinnen criminaliteit speelt. Georganiseerde criminaliteit binnen een familiestructuur vindt meestal plaats  buiten het zicht van anderen. En dat soms al generaties lang. Wanneer met een grote inval repressief wordt opgetreden, is dat altijd heftig voor de betrokkenen en voor de omgeving. Er blijven mensen achter die van deze gezinsleden houden en hulpvragen hebben.

Door de gesloten familiecultuur komen professionals niet makkelijk achter de voordeur voor hulp en zorg. Ze weten vaak niet wat er speelt. Soms durven professionals geen contact te zoeken. Onbekendheid met een andere cultuur én vooroordelen spelen een rol. Maar na een inval willen wij ook deze mensen bijstaan, hun complexe problemen helpen oplossen en in de toekomst natuurlijk voorkomen. Ik wilde kijken hoe we professionals instrumenten kunnen geven om goed met de problematiek van gesloten familieculturen om te gaan. Ik heb contact gezocht met CCV-adviseur Meike Lommers. Zij vertelde mij over hun integrale werkwijze bij ongestructureerde problematiek. Ik was direct enthousiast.”

QuickScan

Eén van de onderdelen van deze integrale werkwijze is het maken van een QuickScan. Hierbij zijn professionals uit het werkveld en beleidsmedewerkers aanwezig. “In zo’n sessie ontrafelen we het probleem” licht Meike toe. ““Aan de hand van de signalen die waargenomen zijn, onderscheiden we feiten en aannames. Op basis van de feiten maken we de vertaling naar fenomenen. Zo ontstaat een probleemdefinitie die door iedereen gedragen wordt."

Volgens Meike wordt dan duidelijk met wie ze moeten en mogen samenwerken en welke opdracht er ligt. "Vervolgens brengen we het gewenste interventieveld in kaart en wordt zichtbaar welke veranderingen noodzakelijk zijn." Dit maakt volgens de CCV-adviseur de opdracht voor alle professionals helder en zo komen ze tot een integraal plan van aanpak en samenwerking, dat aansluit op de complexe problemen. "Met als uiteindelijk centraal doel dat de criminaliteit stopt, de overdracht van criminaliteit wordt doorbroken en de doelgroep een ander toekomstperspectief wordt geboden.”

Enorme hoeveelheid kennis

Willie heeft samen met haar netwerkpartners 4 CCV-werkbijeenkomsten gevolgd. Alle partijen die betrokken zijn geweest bij een recente inval zaten aan tafel: politie, zorg- en veiligheidshuis, welzijnswerkers, juristen, zorgaanbieders, onderwijs, Veilig Thuis, leerplicht, jeugdbescherming, raad voor kinderbescherming en het expertise team.

“Meike heeft samen met adviseur Dity Mudde van MB-All een enorme hoeveelheid kennis aan ons overgebracht. Stap voor stap hebben zij met ons het vraagstuk ontrafeld. Ze hebben ons laten zien waar we tegenaan lopen en waar we bang voor zijn. En wat we kunnen doen om wél naar deze families te gaan om ondersteuning te bieden.”

Ook over de bijeenkomsten is Willie enthousiast: “Er was veel afwisseling in werkvormen en Meike en Dity hadden veel geduld met ons. Wij moesten als groep op gang komen, maar daarvoor was heel veel begrip. Het heeft ons geholpen dat wij als groep al veel binding hadden, omdat we allemaal betrokken zijn geweest bij deze inval en ook daarna veel contact hebben gehad. Wij weten wat we aan elkaar hebben en kunnen door dik en dun op elkaar bouwen. Ik hoop van harte dat wij met deze groep mogen doorgaan.”

Hoe nu verder?

Met de inzet in de werkbijeenkomsten is een plan van aanpak opgeleverd. Daarin staat de knelpunten beschreven. Ook is een goede structuur voor de werkwijze vastgesteld.

“We hebben gezamenlijk de werkwijze bepaald. Iedereen weet nu wanneer wie de trekker is en hoe het verder doorwerkt naar het netwerk”, merkt Willie tevreden op. “Het plan nemen we in de organisatie mee naar het bestuur. Zodra we een ‘go’ hebben, maken we samenwerkingsafspraken met de juiste mensen in ons netwerk en doen we een laatste check of het zo werkbaar is in de praktijk. Ik hoop zo dat we hiermee door mogen gaan, het liefst met ondersteuning van het CCV. Als dat niet kan, doe ik het zelf. We hebben nu zoveel bereikt, dat wil ik niet weggooien. We moeten het nu handen en voeten gaan geven. Het zou fijn zijn als Meike ons daar nog verder bij kan helpen. We kunnen dan gebruik maken van haar grote netwerk. Dat heeft echt toegevoegde waarde.”

Concreter en een goede opleiding

Natuurlijk zijn er ook altijd verbeterpunten bij werkbijeenkomsten “Ons beeld van de problematiek bij de start was vrij abstract. Het was goed geweest als we vooraf richtlijnen hadden gekregen om ons op de werkbijeenkomsten voor te bereiden. Een soort quick view, waarbij je van alle deelnemers informatie opvraagt en dat als vertrekpunt neemt. Verder mis ik in de vervolgstappen goede scholing voor mijn mensen. Hoe leer ik hen sociale vaardigheden om met deze complexe vraagstukken om te gaan? Meike zou daaraan een hele goede bijdrage kunnen leveren en ik zou haar daar graag mee willen helpen. Want een goede opleiding is in dit werkveld echt een gemis.”

Het CCV heeft de integrale werkwijze ongestructureerde problemen ontwikkeld om criminaliteit binnen familienetwerken aan te pakken. Lees het CCV-dossier Criminaliteit binnen familienetwerken.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid