Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

VNG onderzocht aanpak mensenhandel

De VNG liet onderzoek doen naar de stand van zaken in de aanpak van mensenhandel. Het aantal gemeenten dat actief is groeit, volgens de VNG. Maar het zicht op daders en slachtoffers is nog steeds beperkt.

Met het Onderzoek aanpak mensenhandel in gemeenten wil de VNG inzicht geven waar gemeenten staan, welke ondersteuningsbehoeften zij hebben en welke factoren hen helpen of belemmeren bij het vormgeven van deze taak.

Beter beschermen tegen uitbuiting

"De kwetsbare groepen in onze samenleving moeten beter beschermd worden tegen de gevaren van uitbuiting", stelt burgemeester Peter Oskam (Capelle aan den IJssel), VNG-portefeuillehouder mensenhandel. "Een goede aanpak vraagt dat het rijk structureel en met prioriteit investeert in het in staat stellen van gemeenten om preventie, aanpak van daders en hulp aan slachtoffers stevig te organiseren. Daar hebben zij menskracht en instrumenten voor nodig."

Resultaten

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  • Gemeenten ontwikkelen steeds vaker specifiek beleid op het thema mensenhandel.
  • 80% van de gemeenten heeft onvoldoende zicht op slachtoffers en daders. Een grote groep respondenten geeft aan dat het thema mensenhandel nog onvoldoende prioriteit heeft. Het gevolg hiervan is dat gemeenten beperkte inspanningen doen om dit inzicht te vergroten.
  • De aanpak van mensenhandel is bij het merendeel van de gemeenten onderdeel van lokaal beleid (bijvoorbeeld van veiligheidsbeleid of prostitutiebeleid). Een klein aantal gemeenten (circa 5%) geeft aan dat er een specifiek beleidsdocument voor het thema mensenhandel is ontwikkeld.
  • Ruim 60% van de respondenten laat weten dat het beleid in ontwikkeling is, of regionaal wordt geborgd.

De e-learnings van het CCV helpen verschillende beroepsgroepen bij het signaleren van mensenhandel.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid