Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Vertrouwenslijn: ‘Schakel hulp in bij afpersing’

Financiële problemen maken ondernemers extra kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit en afpersing, zowel digitaal als fysiek. In deze Week van de Veiligheid vestigen VNO-NCW en MKB-Nederland daarom extra aandacht op het bestaan van de Vertrouwenslijn Afpersing, een onafhankelijke hulplijn waar ondernemers met hun zorgen en problemen terecht kunnen.

Het kan daarbij om een fysieke vorm van afpersing gaan maar ook om een digitale vorm (gijzelsoftware/ ransomware). De medewerkers van de vertrouwenslijn afpersing kunnen de ondernemer helpen en hem/haar een handelingsperspectief bieden. Het is belangrijk dat ondernemers bij afpersing of dreiging van afpersing hulp zoeken en advies inwinnen bij de vertrouwenslijn afpersing.

Bellen met de vertrouwenslijn afpersing kan volledig anoniem. Eventueel kunnen de medewerkers de ondernemer desgewenst in contact brengen met politie en justitie, zodat zij zicht krijgen op het delict. De belangrijkste functie van de vertrouwenslijn afpersing is het slachtoffer goede ondersteuning bieden via gespecialiseerde en speciaal opgeleide personen.

Waarom is aandacht voor afpersing juist nu belangrijk?

De economische vooruitzichten voor sommige ondernemers zijn momenteel niet best. Veel ondernemers dreigen in financiële moeilijkheden te komen door de nacalculatie van de Corona-compensatie, uitgestelde huren en uitgestelde belastingen die betaald moeten worden. Daar bovenop komt dat de energieprijzen, grondstofprijzen en de loonkosten stijgen door de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende tekorten.

Personeel is momenteel schaars. Zo schaars dat door personeelstekort ondernemers niet optimaal kunnen draaien. Hoeraondernemers moeten delen van hun terras dicht doen, onderdelen van bedrijven worden stilgelegd, niet alle orders kunnen tijdig worden uitgevoerd, enzovoort. Daardoor wordt de vooraf geschatte omzet niet gehaald. Financiële instellingen verstrekken minder leningen, waardoor ondernemers in de knel komen te zitten.

Financiële kwetsbaarheid van ondernemers maakt ze kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. Deze criminelen beschikken over voldoende financiële middelen en willen - in ruil voor diensten - de noodlijdende ondernemer wel financieel ondersteunen. De ervaring leert echter dat men voor deze ‘hulp’ een dure prijs betaalt. Eenmaal in de greep van deze criminelen, is het moeilijk om afscheid van ze te nemen.

Naar buiten treden

Slachtoffers die (fysiek of digitaal) afgeperst worden door criminele groeperingen blijken het meest terughoudend te zijn in het doen van aangifte. Voor een goede aanpak is het echter wel belangrijk dat slachtoffers naar buiten durven te treden. De vertrouwenslijn afpersing van NL Confidential vervult hierin een belangrijke rol.

De Vertrouwenslijn Afpersing is 7 dagen per week van 10.00 – 17.00 uur te bereiken op nummer 0800 2800 200.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid