Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Utrecht pakt drugscriminaliteit aan

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht wil met de aanpak ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’ voorkomen dat kwetsbare jongeren in de lucratieve drugswereld belanden of daarin doorgroeien en crimineel geld de weg naar de bovenwereld vindt.

Centrale rol internationale drugshandel

Dijksma: "Utrecht is een plek waar mensen heel graag wonen. De sfeer is prettig, we houden de menselijke maat hoog in het vaandel. Maar er is ook een donkere, minder zichtbare kant. Utrecht vormt een centrale rol in de internationale drugshandel. Daar moeten we als 1 overheid sterker tegen optreden, al zal het een strijd van lange adem zijn. We doen dat op z’n Utrechts; streng tegenover criminelen die moedwillig de fout in gaan en met een helpende hand om perspectief te bieden aan mensen die eruit willen stappen."

Samenwerken

De acties worden uitgewerkt en uitgevoerd in samenwerking met vele partners: van politie, Openbaar Ministerie, Reclassering tot Jongerenwerk en private instellingen als Rabobank, woningcorporaties en uitzendbedrijven. Het plan bstaat uit een groot aantal nieuwe interventies, als versterking van bestaande programma’s.

Jongeren

Naast de inzet op het voorkomen van criminaliteit, is een belangrijk element van deze programma’s en interventies gericht op jongeren die al met 1 been in de criminaliteit staan en dreigen door te groeien.

Dijksma: "Het in de criminaliteit rollen van jongeren gebeurt subtiel, in eigen buurt of via school. Ze krijgen het beeld voorgeschoteld dat drugsdealers in feite gewoon handelaren zijn die klanten een plezier doen. Het is zorgelijk wanneer het beeld ontstaat dat criminaliteit normaal is. Daarom willen we de kweekvijver van criminele organisaties stoppen. Er als overheid zijn op het juiste moment maakt het verschil als we willen voorkomen dat jongeren kiezen voor de criminaliteit of er permanent uit willen blijven en niet terugvallen."

Een baan met status is het alternatief voor een leven in de criminaliteit. Daarom wordt de inzet van speciale jobcoaches voor jongeren die moeilijk aan het werk komen verkend. Die helpen bij het vinden van werk, tijdens of na detentie.

Criminele geldstromen verstoren

Ook wil de  gemeente inzicht krijgen in criminele geldstromen. Er gaan vele miljarden om in de drugshandel en daaraan gerelateerde economie. Boven- en onderwereld vermengen zich. De gemeente zet in op een gebiedsgerichte aanpak, daar waar de risico’s voor criminele inmenging het hoogst zijn. In Utrecht zijn dat bedrijventerrein Nieuw Overvecht en de Amsterdamsestraatweg.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verbindt professionals, die zich bezighouden met de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit, met elkaar in een kenniskring. Wil je ook deelnemen? Geef je op

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid