Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Try-out training ‘Verdieping samenwerking Veiligheid en Zorg’ geeft nieuwe inzichten

De gemeente Vught meldde zich met haar lokale netwerk op veiligheid en zorg als eerste aan voor de try-out training ‘Verdieping samenwerking Veiligheid en Zorg’. Zowel de gemeente als het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) profiteerde ervan. “De try-out bood deelnemers mooie inzichten waar ze mee verder kunnen. En wij haalden waardevolle informatie op om de training te perfectioneren”, vertelt Danisa Latuhihin, adviseur Veiligheid en Zorg bij het CCV.

Een heel divers gezelschap van 15 professionals uit het lokale netwerk van de gemeente nam aan de try-out deel. Latuhihin: “Van beleidsmedewerkers veiligheids- en zorgdomein, tot aan professionals in de frontlinie zoals de wijkagent en een maatschappelijk werker deden mee.”

Samenwerking onder de loep

In het eerste deel van de training nam Latuhihin samen met de aanwezigen een theoretisch model over samenwerken onder de loep. Met de uitleg gingen de deelnemers vervolgens met elkaar in gesprek. Wat gaat er goed in de samenwerking en waar liggen er kansen voor verbetering? Een deelnemer gaf als 'top': "Samen de term 'samenwerken' definiëren. Hierdoor heb je een eenduidig vertrekpunt en ervaart iedereen de complexiteit van dezelfde taal spreken."

Training helpt bij op gang brengen van discussies

In het tweede deel van de bijeenkomst gaf CCV-adviseur Veiligheid en Zorg Leonie Aarsen uitleg over het AVE-model. Dit model wordt gebruikt voor de op- en afschaling in casuïstiek. Aarsen vertelt: “Het was leuk om te merken dat er goede onderlinge discussies los kwamen. Zo kwamen verschillende beelden en interpretaties over de invulling van het werk bovendrijven. Bijvoorbeeld wat versta je onder casusregie, wat is procesregie en hebben we dat nou wel of niet in Vught? Sommige deelnemers kregen hierdoor nieuwe inzichten. Het is waardevol als een training bijdraagt aan het op gang brengen van dit gesprek.”

Training perfectioneren

De leerpunten die Latuhihin en Aarsen met de try-out ophaalden, helpen bij het perfectioneren van de training. Latuhihin: “We weten nu dankzij deze try-out dat we met de uitleg van de theorie sneller tot de kern kunnen komen. Ook weten we nu dat we beter een aantal opdrachten kunnen vereenvoudigen, zodat deelnemers daar sneller mee van start kunnen."

Meer informatie

Ook behoefte aan een versterking van de samenwerking tussen de domeinen veiligheid en sociaal domein in jouw gemeente? Neem contact op met Danisa Latuhihin.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid