Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

ToeZine: Uitvoeringsorganisaties roepen politiek op tot beter en makkelijker beleid

Er gaat gelukkig veel goed wanneer we het hebben over de publieke dienstverlening in Nederland. Maar er zijn ook zorgen. Dat blijkt uit de eerste Staat van de Uitvoering. Zorgen zijn er vooral vanwege de “hoge mate van complexiteit in wet- en regelgeving, in processen, in de stapeling van beleid, in de manier waarop we ingericht zijn en in onze IT-systemen.” Daardoor lopen juist de mensen die afhankelijk zijn van de overheid vast in het systeem.

De Staat van de Uitvoering is een initiatief van een stuurgroep die door de Ministerraad is ingesteld. Dit rapport informeert de politiek over hoe de publieke dienstverlening in ons land ervoor staat. Dat die soms behoorlijk complex kan zijn, liet de Nationale ombudsman zien, zo staat in het rapport. Hij berekende dat een alleenstaande ouder met 2 schoolgaande kinderen, een deeltijdbaan, een aanvullende bijstandsuitkering en een huurwoning, minstens 12 inkomensbestanddelen van 8 verschillende instanties heeft. Hij ontvangt 80 betalingen per jaar. Daarvoor moet hij 18 formulieren invullen. Vooral multiprobleemgezinnen – Nederland telt er zo’n 100.000 – hebben met veel instellingen te maken, soms 15 tegelijk.

Lees het hele artikel op ToeZine.nl

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid