Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

ToeZine: Naar een menselijke maat met realistische mensbeelden

Beleidsmakers gebruiken mensbeelden: veronderstellingen van wat mensen willen, kunnen en hoe ze zich gedragen. Maar vaak zijn die veronderstellingen te simpel, optimistisch of juist somber, waardoor beleid onvoldoende aansluit bij de realiteit. Mensbeelden raken zo ook uitvoering, toezicht en handhaving. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geeft handvatten om tot realistischer mensbeelden te komen. Lees deze week meer over deze handvatten op ToeZine.nl.

Je kent ze misschien wel: gehoorzame mensen die autoriteitsgevoelig zijn. Of juist egoïsten die uit zijn op eigenbelang. En echt brave types die hooguit een goed argument nodig hebben om toch ‘het juiste’ gedrag te vertonen. Voor deze 3 stereotype voorbeelden van mensbeelden is niet veel fantasie nodig. Dat terwijl de mens in werkelijkheid zo prachtig divers is, stelt het SCP in het essay Mensbeelden bij beleid. Het wetenschappelijk bureau ziet niet graag dat mensen gereduceerd worden tot simpele en schadelijke stereotypen.

Maar dat is wel wat gebeurt. Volgens de onderzoekers is het probleem niet zozeer dat mensbeelden onjuist zijn, maar dat ze sommige leden van de doelgroep tekortdoen of juist onterecht bevoordelen. In ernstige gevallen kan dit leiden tot systematische uitsluiting of etnisch profileren.

Lees het artikel verder op ToeZine.nl

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid