Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

ToeZine: Menselijke maat centraal bij inspectie toeslagen en douane

Bart Snels is de inspecteur-generaal van de nieuwe Inspectie belastingen, toeslagen en douane. Hij vertelt in ToeZine hoe deze inspectie het vertrouwen in de Belastingdienst en overheid wil helpen herstellen.

Hoofddoel van Snels en zijn collega’s is om de menselijke maat centraal te stellen binnen de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Dat betekent wat hem betreft dat zij zich houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Kort door de bocht: zorgvuldig, vertrouwenwekkend, consequent, begrijpelijk en eerlijk met mensen omgaan.

De inspectie toetst hoe uitvoeringsdiensten en de wetgever invulling geven aan de menselijke maat door in hun onderzoeken altijd onder andere de volgende vragen te stellen:

  • Wordt de burger gezien of alleen de letter van de wet?
  • Wordt er behoorlijk omgegaan met de burger?
  • Is de rechtsbescherming goed geregeld?
  • Zijn er voldoende tegenkrachten?
  • Is de wetgeving uitvoerbaar?

Snels: “Zo moeten burgers meer vertrouwen krijgen in deze 3 uitvoeringsdiensten van de overheid. En dat lukt in mijn ogen alleen als iedereen binnen de uitvoeringsorganisaties ervan doordrongen raakt dat ze anders moeten werken. En ook betrokken worden bij de discussie hóe ze anders moeten werken.”

Lees het interview op ToeZine.nl

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid