Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

ToeZine: Hoe meten we de effectiviteit van milieutoezicht?

Toezicht houden en handhaven is nodig en zinvol. Natuurlijk. Maar toch. Wat bereik je ermee en hoe meet je of een interventie effectief is? Project Outcome ging met die vragen aan de slag. Een eerste resultaat ligt er: een praktische checklist. Op ToeZine.nl vertellen Ronald Bakker, beleidsadviseur bij Omgevingsdienst Midden-Holland en Marinus Jordaan, senior beleidsadviseur bij DCMR Milieudienst Rijnmond meer over dit project.

Nederland kent 29 regionale omgevingsdiensten. Zij verlenen milieuvergunningen aan bedrijven en zien erop toe dat ze de milieuregels naleven. Dat gebeurt in opdracht van provincies en gemeenten. “Jaarlijks controleert onze dienst ruim 2.000 bedrijven in 6 gemeenten”, zegt Ronald Bakker, secretaris bij Project Outcome. “We willen graag laten zien wat we bereiken met onze inspanningen. Vandaar Project Outcome. Doel daarvan is om de resultaten en effecten van het toezicht meer inzichtelijk maken.”

Maatschappelijke waarde

Het project is in een initiatief van 7 regionale omgevingsdiensten en koepelorganisatie Omgevingsdienst NL. “Het is goed om dit gezamenlijk op te pakken”, zegt Marinus Jordaan, lid van het projectteam. “Iedere omgevingsdienst heeft zijn regiogebonden prioriteiten en specialismen. De ene is gespecialiseerd in kwaliteitscontroles van zwemwater, de andere tracht meer inzicht te krijgen in het gedrag van bedrijven. Met dit project wilden we tot een gezamenlijke werkwijze komen om onze maatschappelijke waarde aan te tonen.”

De projectgroep ontwikkelde een praktisch instrument voor toezichthouders: een checklist. Bakker: “Het is een handzame vragenlijst op 1 A4, bedoeld om effectief toezicht te vergroten en kennisdelen makkelijker te maken. Er staan vragen in als: welk probleem speelt hier en wie hebben baat bij het toezicht? Op wie is de interventie gericht? Wat is de huidige situatie, wat is de gewenste situatie? En vooral: wat zijn de indicatoren waardoor we weten dat onze interventie het probleem verkleint of oplost.

Lees het artikel verder op ToeZine.nl

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid