Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

ToeZine: Een nieuwe kijk op toezicht met systeemdenken

Elke toezichthouder zal dit herkennen: een vraagstuk dat al jaren speelt, zonder dat er een bevredigende oplossing wordt gevonden. Adviseur en trainer Vivian Boumans legt samen met Ellen Voncken, onderzoeker bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), op ToeZine.nl uit waarom systeemdenken hét antwoord is voor deze vraagstukken.

Wat is systeemdenken?

Boumans: “Systeemdenken is dat je vanuit een helikopterview kijkt naar de werkelijkheid. Je ziet een geheel, een systeem, hoe dat is opgebouwd uit delen en relaties en hoe het zich verhoudt tot de omgeving. Afwisselend zoom je in en uit." Als voorbeeld geeft Boumans een organisatie die bestaat uit afdelingen, die weer uit teams bestaan en die tegelijkertijd ook weer onderdeel uitmaken van een groter geheel – bijvoorbeeld een specifieke markt of sector.

De verschillende onderdelen staan in relatie tot elkaar. Voor systeemdenkers zijn die relaties het belangrijkst, omdat die het gedrag van het systeem bepalen. Boumans: “Het gedrag van een organisatie is niet terug te brengen tot het handelen van één afdeling, laat staan van een medewerker. Je begrijpt een systeem pas als je weet wat die afdelingen en medewerkers in interactie met elkaar doen. Zodra zich binnen een systeem iets voordoet, kijkt de systeemdenker dus niet specifiek naar een onderdeel – die afdeling of dat team -, maar naar wat er tussen de verschillende delen van een systeem gebeurt. Die manier van denken helpt om verbanden te zien en oplossingen te vinden.”

Lees het hele artikel op ToeZine.nl

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid