Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

ToeZine: Convenant tegen brand

Hij hoorde over een dodelijke brand in een illegaal pension, sloeg met zijn vuist op tafel en stelde dat Amsterdam razendsnel brandveilig moest worden. “Zo bracht toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan het balletje aan het rollen”, vertelt Maarten Van Heugten, Afdelingshoofd VTH Stadsdeel Nieuw West op ToeZine.nl.

“Door zijn aanjagersrol werden verschillende branchegerichte projecten opgestart. In 2016 kwam bovendien het convenant ‘Brandveiligheid in de zorg’ tot stand: een overeenkomst tussen de gemeente, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Brandweer Amsterdam-Amstelland en zorgkoepel SIGRA. Niet veel later zetten ook 10 zorginstellingen en 4 ziekenhuizen hun handtekening.”

De overeenkomst leidde onder andere tot een overlegstructuur. Een belangrijk beginpunt, volgens Van Heugten. Maar tot concrete resultaten kwam het nog niet.

Meters maken

Zelf sloot Van Heugten zo’n anderhalf jaar geleden aan bij die overleggen, kort voordat de zorgsector haar wens uitsprak om nu toch echt meters te maken, de gezamenlijke aanpak door te ontwikkelen en deze in de praktijk te brengen. “Na die oproep besloten we gezamenlijk onze ambitie opnieuw te onderschrijven."

Alle aangesloten zorgorganisaties voeren nu een ‘brandveiligheidsmanagementsysteem’ in of hebben dat al – voor een deel – gedaan. Van Heugten: “Dit betekent dat elk van hen een bepaald niveau van brandveiligheid als ambitie stelt, onderzoekt wat de brandveiligheidsrisico’s in alle lagen van de organisatie zijn, specifieke maatregelen bedenkt om deze risico’s te beheersen en die maatregelen daadwerkelijk invoert. Het systeem beperkt hierbij niet alleen de kans dat er brand ontstaat, maar ook de gevolgen als er onverhoopt toch brand uitbreekt.”

Lees het hele artikel op ToeZine

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid