Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

ToeZine - Aanbevelingen aan de commissie Van Aartsen: Investeer in het VTH-stelsel

Moet het milieutoezicht (VTH-stelsel) op de kop? Volgens Nico van Mourik – directeur van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, niet. Hij pleit voor verdere professionalisering van omgevingsdiensten. Jan van den Heuvel – oud-directeur van DCMR Milieudienst Rijnmond -  staat hem hierin bij. Samen met oud-collega Arie Deelen stuurt Van den Heuvel een aantal aanbevelingen naar de commissie Van Aartsen, met de boodschap: investeer en versterk het huidige VTH-stelsel. Van den Heuvel vertelt erover op ToeZine.

De commissie Van Aartsen moet staatssecretaris Van Veldhoven begin 2021 adviseren hoe het milieutoezicht beter kan en hoe omgevingsdiensten deskundiger en onafhankelijker worden. Met het oog op dit advies sturen Van den Heuvel en Deelen hun advies naar de commissie.

Onafhankelijke, gespecialiseerde omgevingsdiensten

Met hun aanbevelingen willen Van den Heuvel en Deelen de commissie inzicht geven in de toegevoegde waarde van onafhankelijke, gespecialiseerde omgevingsdiensten geven. De kern van hun advies in 3 punten:

  • Leg onafhankelijkheid vast: leg in de wet duidelijk vast wat de rol van beleidsmakers is ten opzichte van toezichthouders.
  • Comprimeer en specialiseer: voeg sommige kleinere omgevingsdiensten samen en stel een norm van een minimale omvang van 150 fte per dienst.
  • Bevorder samenwerking: stimuleer meer samenwerking met toezichthouders als waterschappen, veiligheidsrisico’s en rijksinspecties voor een duidelijke taakverdeling en een lage toezichtlast.

Vergeet de Omgevingswet niet

Bovendien krijgen omgevingsdiensten ook met een andere grote uitdaging te maken: de komst van de Omgevingswet. Met de komst van deze wet moeten omgevingsdiensten hun taken intern streng scheiden en moeten zij een bepaald niveau van deskundigheid tegemoetkomen. “Wij roepen de commissie Van Aartsen dan ook op om naast het versterken van het VTH-stelsel een duidelijke visie te formuleren op de rol van omgevingsdiensten onder de Omgevingswet”, stelt Van den Heuvel.

Lees het hele artikel op ToeZine

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid