Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Thuiswerkende prostituees de illegaliteit in gedrukt

De lokale kijk op sekswerk past niet altijd meer bij de huidge samenleving. Veel sekswerkers willen thuis aan de slag, net als andere zzp’ers, maar worden door gemeenten onterecht aangemerkt als prostitutiebedrijf. Lokale verordeningen zijn meer gericht op volumebeheersing dan op de verbetering van de positie van sekswerkers.

Vergunning

"Een sekswerker die alleen werkt, valt niet onder de definitie van artikel 151a van de Gemeentewet. Alleen voor bedrijfsmatige exploitatie van sekswerk is een vergunning nodig, en daar is een derde voor nodig. Iemand kan zichzelf niet exploiteren", zegt Rodney Haan, criminoloog en adviseur prostitutiebeleid bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Andere bril

Een prostituee die in zijn of haar woning klanten ontvangt, is dus feitelijk niet anders dan een nagelstyliste met studio aan huis, of een tekstschrijver die vanaf zolder opereert. Maar naar prostitutie wordt met een andere bril gekeken. "Commerciële seks maakt mensen nerveus, ook raadsleden en bestuurders", weet Haan. In bijna geen enkele gemeente staat de lokale regelgeving dit toe.

Wet regulering sekswerk (Wrs)

Gemeenten zijn in afwachting van de Wet regulering sekswerk (Wrs). Die moet mensenhandel en uitbuiting tegengaan, de positie van sekswerkers verbeteren en het stigma op sekswerk verkleinen. De wet omvat onder meer een registratieplicht, in een landelijke database. Dat zal ertoe leiden dat juist meer sekswerkers de illegaliteit in duiken, denkt Hadeline Vorselaars, specialist Veiligheid en Mensenhandel bij de gemeente Tilburg. Naar haar mening is vooral belangrijk dat er een goed vangnet is voor sekswerkers die dat nodig hebben of willen uitstappen. Haar gemeente wil het hen niet onnodig moeilijk maken en koos voor beleid dat aansluit bij de praktijk en beoogt de positie van sekswerkers te verbeteren. Ook Lelystad, Assen en Arnhem doen dat.

Prostitutie is een beladen onderwerp. Vaak wordt prostitutie gelijkgesteld met arbeidsuitbuiting of mensenhandel. Dat is niet terecht. Prostitutie is een legaal beroep in Nederland en is als zodanig aan regels gebonden. De prostitutiebranche is wel kwetsbaar voor criminaliteit zoals mensenhandel. Lees ook het CCV-dossier Prostitutiebeleid.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid