Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Themabijeenkomst prostitutie groot succes, veel positieve reacties

Dat er behoefte was om weer bij elkaar te komen, bleek uit de meer dan 150 aanmeldingen voor de jaarlijkse themabijeenkomst prostitutiebeleid die werd georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Op 10 maart kwamen ambtenaren, hulpverleners, inspecteurs en sekswerkers bij elkaar in de Zalen van Zeven in Utrecht om bij te praten en kennis te delen over de laatste ontwikkelingen. Er stonden interessante sprekers en onderwerpen op het programma. Na afloop waren de reacties van de deelnemers dan ook zeer positief. “Fijn dat we in zo’n veilige omgeving met elkaar in gesprek kunnen zijn.”

Foto: Het publiek kreeg een warm welkom van CCV-adviseur Rodney Haan.

Na een warm welkom van CCV-adviseur Rodney Haan werd online overgeschakeld naar de UK. Daar vertelde Kerri Swindels over de successen van Ugly Mugs. Dit is de organisatie die er keihard aan werkt om een einde te maken aan alle vormen van geweld tegen sekswerkers. Zij doen dit onder meer samen met de politie met wie zij ook informatie delen. In het Verenigd Koninkrijk zijn meer dan 7.500 sekswerkers.

Eén van de vragen uit de zaal was of de medewerkers van Ugly Mugs ook gescreend worden. “Om misbruik te voorkomen doen wij  inderdaad alle checks die nodig zijn, voordat we nieuwe mensen aannemen”, aldus Kerri. Simone Temming van Soa Aids Nederland gaf aan dat in Nederland na een lange weg Ugly Mugs op 20 april wordt geïntroduceerd. Door AVG heeft dit heel wat voeten in de aarde gehad. Er is meer dan 2 jaar onderhandeld met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sekswerk in coronatijd

Vervolgens ging Evelien Spek van SOA-Aids in op de resultaten van het onderzoek ‘Sekswerk in coronatijden’. De sekswerkers mochten tijdens corona hun werk bepaalde periodes niet uitvoeren. De meesten hadden geen recht op steun van de overheid. Hierdoor zijn veel sekswerkers in de financiële problemen geraakt.

Uit het onderzoek blijkt dat tijdens de eerste lockdown veel sekswerkers niet gewerkt hebben. Bij de tweede lockdown was dit vanwege de financiën niet mogelijk en hebben zij illegaal doorgewerkt. In die tijd is het fysieke en seksuele geweld tegen sekswerkers ook flink toegenomen. Een transgender uit Guatemala vertelde haar schrijnende verhaal. Zij was 3 jaar geleden als vluchteling naar Nederland gekomen. Na een slopend traject van de asielprocedure tot aan het staatsburgerschap kwam corona.

'Ik heb met zoveel geweld te maken gehad, waaronder 2 gebroken benen.'

Transgender uit Guatemala

Sekswerk was op dat moment het enige werk wat zij kon doen. Criminelen weten dat ze niet naar de politie of naar het ziekenhuis zou gaan. Eind 2021 was ze aan het eind van haar latijn. “Ik heb met zoveel geweld te maken gehad, waaronder 2 gebroken benen. Ik kon er niet meer tegen. Ik heb me altijd netjes aan de regels gehouden. Ik ben geen crimineel, ik wil alleen maar overleven.”

Klankbordgroep Tilburg

Na dit heftige verhaal kreeg Dennis de microfoon. Hij vertelde over zijn goede ervaringen met de klankbordgroep Sekswerkers in Tilburg. Hij is sinds 2008 vrijwillig sekswerker. Je kunt zijn verhaal ook beluisteren in de podcast die het CCV hierover heeft gemaakt.

Impressie deelsessies

Na dit deel van het programma, dat voor alle aanwezigen was, konden de deelnemers 2 deelsessies volgen waarvoor zij zich vooraf hadden ingeschreven.

Participatief onderzoek

Mischa en Minke van het Sex Worker Action Research Project vertelden enthousiast over hun ervaringen met participatief onderzoek. Doel van deze methode is dat betrokkenen meehelpen bij het uitvoeren van het onderzoek. Dus onder andere sekswerkers, hulpverleners, politie, winkeliers en huisbazen zoeken samen naar creatieve oplossingen voor de problemen die zij ervaren in de sekswerkbranche. Mischa en Minke passen deze onderzoeksmethode toe bij diverse gemeenten om hen te helpen bij hun vraagstukken.

Klachtenbalie voor sekswerkers

Simone Temming en Sinsia van Kalkeren van Soa Aids Nederland gaven toelichting op de klachtenbalie voor sekswerkers. Uit onderzoek blijkt dat sekswerkers bij klachten niet voldoende geholpen worden. Zij worden niet hetzelfde geholpen als mensen uit andere beroepsgroepen, terwijl zij dat uiteraard wel willen. Zo is het vaak moeilijker om een bankrekening te openen of kunnen ze moeilijk een vergunning krijgen. Bij de klachtenbalie zorgen ze ervoor dat sekswerkers van de juiste informatie worden voorzien en dat zij individuele ondersteuning krijgen als zij dat wensen. De klachtenbalie is er als het misgaat tussen sekswerkers en een organisatie. Je kunt dan met je klacht naar www.sekswerk.info/klachtenbalie.

Tilburgs prostitutiebeleid

Hadeline Vorselaars en Floortje van de Corput van de gemeente Tilburg gaven de aanwezigen een inkijk in hun overwegingen hoe zij hun Tilburgs prostitutiebeleid hebben ingericht en waar ze tegenaan liepen. Een belangrijk uitgangspunt van de gemeente is dat de ondersteuning van de sekswerker centraal staat. Tilburg heeft geen specifiek uitstapprogramma voor sekswerkers. Een sprekende quote van een van de sprekers over het uitstapprogramma is:

 'Ik ben ambtenaar. Nog nooit heeft iemand mij gevraagd om uit de ambtenarij te stappen. Deze vraag wordt wel aan sekswerkers gesteld. Daarom hebben wij geen uitstapprogramma. We hebben oog voor de zorg en ondersteuning van sekswerkers. Als zij uit willen stappen, dan helpen we hen.'

Bij prostitutiebeleid horen ook (bestuurlijke) controles. De gemeente Tilburg staat thuiswerkende sekswerkers toe als deze alleen en zonder hulp van een derde werken. Er worden wel controles gehouden. Deze controles zijn gericht op het tegengaan van illegale bordelen. Ook worden sekswerkers bezocht die alleen thuiswerken. De insteek is om het gesprek met hen aan te gaan. In het geval van een alleen werkende thuiswerker wordt duidelijk gemaakt dat het thuiswerken mag en dat hulp geboden kan worden als daar behoefte aan is.

Destigmatisering sekwerk

Tijdens deze sessie werd vooral gekeken naar het stigma dat op sekswerk ligt. De introductievideo voor professionals in de sekswerkhulpverlening liet al heel snel zien dat vooroordelen over sekswerk niet alleen bij hulpverleners en andere professionals zit. Ook de sekswerkers zelf worstelen met stigma’s, ook over hun eigen beroep.

Om een stigma te ervaren hadden de sprekers Evelien Spek en Anke van den Dries een gewaagd voorstel aan de deelnemers. Op basis van een gesprekskaart met 3 korte vragen werden de deelnemers uitgenodigd om zélf over stigma’s te praten vanuit hun eigen ervaringen. Dit vroeg kwetsbaarheid van de deelnemers en leverde ontwapenende gesprekken op, waarover nog lang werd na gesproken. Ook bij de afsluitende borrel.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid