Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Secondant: We moeten zuinig zijn op onze boa’s

In onze veranderende samenleving stijgt de vraag naar handhaving op allerlei gebieden, van vuilnis en drugsdumpingen tot jongerenoverlast. De boa’s moeten maar aan die vraag voldoen. Hun plek in het veiligheidsbeleid vraagt daarbij om serieuze aandacht, schrijven onderzoekers Manja Abraham en Paul van Soomeren in Secondant.

Inzet van boa’s

Afgelopen jaar waren ze regelmatig in het nieuws. Als handhavers van de noodmaatregelen tijdens de lockdowns samen met de politie, in discussies over de wapenstok, maar ook als slachtoffers van agressie en geweld. Voor toezichts- en handhavingstaken, en voor het opsporen van (bepaalde) strafbare feiten, worden naast de politie (algemene opsporingsambtenaren) steeds vaker buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) ingezet.

Onderzoek naar boa’s

Onderzoeksbureau DSP deed in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek naar de taken en werkomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie. Dat leverde bruikbare inzichten over de complexe en intrigerende boa-wereld.

Bijvoorbeeld dat dé boa niet bestaat. Boa’s werken in verschillende domeinen, zoals de openbare ruimte, het milieu en het openbaar vervoer. Toch wordt het beeld van boa’s, bij burgers maar ook bij bestuurders en de politie, gedomineerd door de boa die gemeenten inzetten voor de handhaving in de openbare ruimte. Minder snel wordt gezien dat boa-werkgevers naast gemeenten bijvoorbeeld ook natuurbeheerorganisaties en openbaarvervoerbedrijven kunnen zijn, zowel groot als klein, en zowel publiek als privaat.

Lees het hele artikel op Secondant.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid