Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Secondant: Verbindende hulpverlening bij onbegrepen gedrag

Passende hulpverlening bieden aan mensen met onbegrepen gedrag is niet eenvoudig. Vaak botst het zorgaanbod met de leefwereld van deze groep. In Secondant schrijven onderzoekers Irene Schoonbeek en Bert Bieleman over een Gronings project, waarbij de hulpverlening beter wil aansluiten bij de leefwereld en behoeften van deze mensen.

Verwarde personen

Het aantal ‘verwarde personen’ in Nederland lijkt snel toe te nemen. Steeds vaker verschijnen er berichten over hen in de media. Ook het aantal meldingen bij de politie van ‘overlast door een verward persoon’ is in de afgelopen jaren toegenomen. Waarom lukt het de hulpverlening niet goed om deze personen te helpen en de door hun gedrag ervaren overlast te beperken?

Leefwereld en behoeften

Schoonbeek is onderzoeker bij Breuer & Intraval, Bieleman is onderzoeksadviseur en -begeleider bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze Hogeschool. Kijkend naar het zorgaanbod in Nederland zien ze een systeemwereld die onvoldoende lijkt aan te sluiten bij de leefwereld, behoeften en wensen van deze ‘verwarde personen’. Zij noemen hun gedrag liever ‘onbegrepen’.

Persoonsgerichte aanpak

In het Gronings project ‘Verbindende Hulpverlening als Joint Venture’ richtte de hulpverlening zich op de leefwereld van deze personen. De deelnemers zijn intensief begeleid en gevolgd. Er is hen gevraagd wat zij nodig hebben en vervolgens is actie ondernomen. Verschillende activiteiten en methoden zijn uitgevoerd om na te gaan welke daarvan werken bij een persoonsgerichte aanpak.

Lessen uit het project

Tijdens het project komen verschillende mechanismen naar voren die essentieel zijn voor een goede hulpverlening aan personen met onbegrepen gedrag. Bijvoorbeeld een goede vertrouwensband tussen hulpverlener en cliënt. Zo is de relatie met de hulpverlener vaak de enige of een van de weinige, positieve, stabiele relaties van de cliënt. Een goede relatie zorgt voor een stabiele basis en versterkt zijn zelfvertrouwen. De cliënt durft hierdoor eerder stappen te zetten.

Lees het hele artikel op Secondant

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid