Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Secondant: Verandering in strafbaar gedrag van reclassenten

Via een nieuwe methodiek hebben onderzoekers van Saxion Hogeschool veranderingen in strafbaar gedrag bij cliënten van de reclassering onderzocht. Zij keken naar de periode 3 jaar vóór de start van reclassering tot 3 jaar daarna. De veiligheidszorgkosten nemen fors af direct na de start van de reclassering. In Secondant vertellen de onderzoekers over hun onderzoek.

Reclassering

Jaarlijks zetten de 3 reclasseringsorganisaties (3RO) zich in voor ongeveer 80 duizend volwassenen. Hierbij gaat het om inzet van de kerntaken advies, toezicht en/of werkstraf. Een belangrijke vraag is: wat levert deze inzet voor de maatschappij op?

Maatschappelijke impact

Meestal wordt het effect van reclasseringsinzet ingeschat op basis van strafrechtelijke recidive. Om de maatschappelijke impact te bepalen kijken de onderzoekers naar de verandering in strafbaar gedrag. Gaat iemand meer of minder vaak in de fout ? En zijn er veranderingen in de ernst van eventuele delicten? Dit sluit aan bij het doel van het werk van de reclassering: voorkomen en verminderen van crimineel gedrag, om daarmee bij te dragen aan een veiliger samenleving.

Veiligheidszorgkosten

In Secondant kijken de onderzoekers naar de verandering in strafbaar gedrag 3 jaar vóór en 3 jaar ná de start van actieve reclassering. Ze gaan uit van de veiligheidszorgkosten: uitgaven aan alle activiteiten die tot doel hebben criminaliteit, verloedering en overlast te voorkomen of te bestraffen en onveiligheidsgevoelens weg te nemen. Het blijkt dat deze kosten flink afnemen na start bij de reclassering. Daarna nemen de veiligheidszorgkosten gemiddeld over alle reclassenten samen verder af.

Lees het hele artikel op Secondant

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid