Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Secondant: Patronen van recidive

Hoe voorspelbaar is de kans op recidive? Het blijkt dat de kans op recidive vrijwel altijd ‘logaritmisch’ oploopt, schrijft Bert Berghuis in zijn nieuwe column in Secondant. Naarmate de tijd vordert komt er volgens een vast patroon steeds een kleinere stijging bij.

Definitie van recidive

Bij recidive plegen personen opnieuw een delict. Dit is een belangrijke maatstaf voor het falen of slagen van maatregelen die erop zijn gericht mensen van delicten te weerhouden. De gebruikelijk gehanteerde definitie is dan niet zozeer of men opnieuw delicten pleegde, maar of men daarvoor is aangehouden en een sanctie is opgelegd.

Onderzoek naar recidive

Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar deze ‘strafrechtelijke recidive’ volgens deze methode. Uit gegevens die het WODC ter beschikking stelt over recidive valt af te leiden dat 19% van de delinquenten binnen een jaar opnieuw (formeel) met justitie in aanraking komt. Dit loopt na 7 jaar op naar bijna 45%. Dit blijft in de periode 2008 tot 2020 vrijwel constant.

Patronen

Berghuis schrijft in zijn nieuwe column over patronen in niveaus van de ‘strafrechtelijke recidive’. Hij kijkt dan vooral naar het tempo waarmee het recidivepercentage (de mate waarin delinquenten opnieuw enig misdrijf begaan en daarvoor met politie en justitie in aanraking komen) in de tijd oploopt. Het blijkt dat de kans op recidive vrijwel altijd ‘logaritmisch’ oploopt: naarmate de tijd vordert komt er volgens een vast patroon steeds een kleinere stijging bij.

Lees het hele artikel op Secondant

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid