Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Secondant: Minder jeugdcriminaliteit, lichte toename ernstige geweldsdelicten

De jeugdcriminaliteit ligt in de jaren 2015-2020 lager dan in de periode daarvoor, schrijven onderzoekers van het WODC en CBS in Secondant. Wel lijkt de afname van lichtere vormen van jeugdcriminaliteit te stagneren en is er een lichte toename van ernstige geweldscriminaliteit.

Algemeen beeld

Voor een effectieve aanpak van de jeugdcriminaliteit is het belangrijk om periodiek ontwikkelingen op basis van meerdere bronnen te beschrijven. Dit gebeurt in de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC). Het algemene beeld is dat de jeugdcriminaliteit in de jaren 2015-2020 lager ligt dan in de periode ervoor.

Jongeren van 12 tot 23 jaar

In de MJC 2020 zijn de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit voor 2000 tot 2021 beschreven met specifieke aandacht voor de 5 meest recente jaren. De monitor is gebaseerd op enquêtes (zelfrapportage-onderzoek) onder een representatieve onderzoeksgroep jeugdigen en daarnaast politie- en justitieregistraties en vonnissen. Er is gekeken naar jongeren van 12 tot 23 jaar.

Lichte vormen van jeugdcriminaliteit

In de meest recente jaren lijkt de daling van enkele lichtere vormen van jeugdcriminaliteit die buiten het strafrecht blijven, te stagneren. Dan gaat het bijvoorbeeld om verdachten van vooral lichte vermogensfeiten zoals diefstal (winkeldiefstal, diefstal van school of werk).

Ernstige geweldscriminaliteit

De onderzoekers zien een toename in betrokkenheid van jeugdigen bij enkele ernstige geweldsdelicten. Zo neemt het aandeel mannelijke jeugdige verdachten van wapenincidenten toe van 2017 tot 2021. Het gaat vooral om steekincidenten.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid