Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Secondant: Het profiel van katvangers in sociale huurwoningen

Veel criminele incidenten vinden plaats in sociale huurwoningen. De huurders van deze woningen, ook wel ‘katvangers’ genoemd, zijn vaak geronseld door criminelen. Deze katvangers worden gekenmerkt door verschillende  armoedegerelateerde problemen, schrijven Jacqueline Stam (TNO) en Ilona Karsdorp (Motus/RIEC) in Secondant.

Criminele incidenten

In de regio Rotterdam blijkt dat de meerderheid van de criminele incidenten, zoals wapenopslag en drugsproductie, plaatsvindt in woningen van woningcorporaties. De huurders die hier verantwoordelijk voor worden gehouden, worden ook wel katvangers genoemd. Zij zijn niet zelden geronseld door criminelen om hun woning (gedeeltelijk) af te staan. Deze katvangers lopen een hoog risico, maar delen nauwelijks in de winst.

Woonwijk met woningcomplex en speeltuinDe vraag roept zich op welke individuen zich lenen voor deze vorm van criminele uitbuiting. Wie neemt voor een ‘fooi’ zo’n groot risico, met een woningontruiming als mogelijke consequentie, met al het persoonlijke leed van dien?

Verkennend onderzoek

TNO heeft in samenwerking met het RIEC, Openbaar Ministerie en verschillende woningcorporaties in Nederland een verkennend onderzoek uitgevoerd naar katvangers in de sociale huursector. Voor het onderzoek zijn interviews afgenomen bij medewerkers van woningcorporaties die nauw betrokken zijn bij het verhuurproces. Hen werd gevraagd terug te kijken op de intakegesprekken en de verhalen te vertellen van mensen die later katvanger bleken te zijn geworden.

Armoede

  • Uit het onderzoek kwamen 5 kenmerken naar voren waarin (latere) katvangers verschilden van andere huurders:
  • chronische stress
  • werkloosheid
  • alleenwonend
  • middelenverslaving
  • criminaliteit in de buurt

 Deze kenmerken hebben zonder uitzondering een verband met armoede.

Lees het hele artikel op Secondant

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid