Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Secondant: Eerste Hulp Bij Opsporing

Burgers die zelfstandig misdrijven onderzoeken, is een groeiende trend. Dat schrijven onderzoekers van TNO in Secondant. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van informatie en onderzoeksmiddelen, zoals via social media en via apps. Onze maatschappelijke veiligheid komt in handen van iedereen die wil bijdragen. Onderzoek doen naar strafbare feiten is daarmee niet langer het exclusieve domein van de overheid.

Samenwerking

Hoe kunnen politie en burger beter samenwerken aan veiligheid en rechtvaardigheid? En hoe worden wederzijdse verwachtingen in deze samenwerking waargemaakt? Onderzoek van TNO laat zien dat burgers begeleiding nodig hebben en wederkerigheid verwachten in de samenwerking met de politie.

Kennis en kunde

Burgers onderzoeken zowel kleine incidenten zoals een fietsdiefstal als de nieuwste vormen van cybercrime en zelfs oorlogsmisdrijven in Oekraïne. Kunnen politie en justitie meer gebruikmaken van de capaciteit, kennis en kunde vanuit de maatschappij? En hoe sluit de overheid aan op deze initiatieven? Wat zijn de kansen en wat zijn de risico’s?

Social media

Door social media is het voor burgers makkelijker geworden om snel betrokken te raken bij opsporingsonderzoeken, want benodigde kennis en middelen zijn breder beschikbaar en sneller te delen dan in het tijdperk zonder internet. Er zijn in Nederland meer dan 10.000 buurt-WhatsAppgroepen actief en studenten worden ingezet om cold cases op te lossen. Meer en meer burgers doen hun eigen onderzoek, omdat ze bij willen dragen aan een rechtvaardiger, veiliger en leefbaarder samenleving.

Risico’s

Samenwerking met burgers in de opsporing kan voor politie en justitie dus waardevol zijn, maar risico’s zijn er ook. Zoals eigenrichting en inbreuk op elkaars privacy. TNO ontwikkelde samen met de politie een nieuw onderzoekshandboek om burgerinitiatieven te begeleiden. Het handboek wil de krachten bundelen en op die manier zorgen voor meer wederzijds vertrouwen, maar ook de risico’s beperken daar waar dat kan. 

Lees het hele artikel op Secondant

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid