Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Secondant: ‘Een kind is van zichzelf niet moeilijk’

De hulpverlening aan gezinnen is niet altijd gemakkelijk. De zorg is verkokerd en er is een kloof tussen kansarm en kansrijk. Zorgbestuurder Lian Smits pleit in Secondant voor een open en confronterende houding tegenover gezinnen waar veel aan de hand is. Zo vroeg mogelijk, nog voordat problemen zich gestapeld hebben. “Kijk je niet goed naar wat er allemaal speelt binnen het gezin, dan betaalt het kind uiteindelijk de rekening.”

Problematiek in gezinnen

Lian Smits is bestuurder van Sterk Huis in Goirle. Sterk Huis werkt vanuit kennis van Jeugdzorg en Vrouwenhulpverlening. Sterk Huis kan worden ingeroepen bij complexe problematiek in gezinnen en helpt kinderen en volwassenen bij wat nodig is om veilig en zelfstandig te kunnen leven. Sterk Huis heeft een landelijke functie voor meiden die slachtoffer zijn van ernstige eerdreiging of mensenhandel. Sterk Huis werkt hiervoor nauw samen met de politie en zet zich in voor doorlopende kennisontwikkeling op deze thema’s.

Hulpverlening

Smits werkt inmiddels 20 jaar als bestuurder in de hulpverlening. Wat haar werk aantrekkelijk maakt, is dat ze bij Sterk Huis steeds beter invulling geven aan de missie ‘ieder mens een veilig en zelfstandig leven’. “Het team van Sterk Huis heeft ook echt die ambitie en met elkaar zoeken we de randen op. Vanuit een ‘misschien kan het niet, maar het moet wel, dus hoe pakken we het aan?’ Onze drive is om het zo goed mogelijk te doen samen met de gezinnen waarmee we werken, zodat de gezinsleden zich als autonome mensen kunnen redden. Dat maakt dit werk prachtig.”

Criminele netwerken

Het gebeurt volgens Smits vaak dat jonge meiden die in de prostitutie zijn uitgebuit, weglopen uit de hulpverlening en teruggaan naar de criminele netwerken. “De reflex om hen dan gesloten te plaatsen is groot, maar een gesloten setting bezorgt een meisje een extra trauma. Uit ervaring weten we dat zo’n meisje ergens in de behandeling gaat weglopen, dus dat bespreken we van tevoren met haar, haar ouders en voogd.”

Lees het hele artikel op Secondant

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid