Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Secondant: Daalt de criminaliteit nog verder?

Is een einde gekomen aan de daling van de criminaliteit? Stijgt die wellicht weer? Over die vraag schrijft Bert Berghuis in zijn nieuwe column in Secondant. Verder onderzoekt hij of de tendens voor alle delicten hetzelfde is. De antwoorden hierop komen uit een gedetailleerde analyse van de ontwikkeling van de maandcijfers.

Maandcijfers geregistreerde criminaliteit

Bij het CBS/Statline staan de maandcijfers van de politie over geregistreerde delicten. Dat biedt de mogelijkheid om wat preciezer naar de ontwikkelingen in de bekend geworden criminaliteit te kijken. Sinds 2012 zijn dan gegevens over 113 maanden beschikbaar tot en met mei 2021. 

Algemene ontwikkeling

Allereerst de algemene ontwikkeling in ons land – het blijkt dat de trend nog steeds dalend is, schrijft Berghuis. Zij het dat die langzamerhand afvlakt en neigt uit te komen op een stabiel niveau van zo’n 60.000 geregistreerde delicten per maand. Dat is bijna 40% minder dan in 2012. Dit patroon is ongeveer in dezelfde mate zichtbaar in alle politieregio’s, met als uitzondering de regio Amsterdam. Daar blijft de dalende trend zich nog langer duidelijk doorzetten.

Trend delicten

Berghuis zoomt in op de ontwikkeling bij specifieke delicten. Daarbij gaat hij uit van de delicten die het CBS onderscheidt, met een minimum van gemiddeld 50 delicten per maand. Dat zijn 32 specifieke delictcategorieën. Bij die delicten is gekeken welke lijn de trend het beste weergeeft. Dat kan een rechte lijn zijn, of een kromme zoals wanneer een sterkere daling langzamerhand overgaat in een langzamere vermindering. 

Grote daling delicten

Het blijkt dan, dat over de genoemde periode van 113 maanden een rechtlijnige terugloop zichtbaar is bij een derde van de bekeken delicten. Dit betreft vele vormen van diefstal zoals inbraken en diefstallen van/uit/vanaf auto’s, en enkele geweldsdelicten (mishandeling, moord en doodslag). Samen lopen ze terug van een niveau van 36.000 naar 14.000 per maand. Ruim 60% omlaag, dus.

Lees het hele artikel op Secondant
 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid