Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Secondant: ‘Boa’s houden kleine dingen klein’

Ze maakt zich sterk voor een goede samenwerking tussen politie en boa’s. Lieke Sievers, burgemeester van Edam-Volendam, ziet graag meer preventie en minder repressie in de samenleving, zegt ze in Secondant. “Het is enorm belangrijk dat de politie en andere partners ook het belang gaan inzien van aandacht voor de voorkant.”

Veiligheidsbeleid

Zoek de kracht van een samenleving en bouw van daaruit aan het veiligheidsbeleid. Dat is hoe burgemeester Lieke Sievers de veiligheid van haar gemeente van Edam-Volendam benadert. Hou kleine zaken klein en probeer zo snel mogelijk te interveniëren. Met de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), maar ook met de medewerkers uit het welzijns- en jongerenwerk.

Criminaliteitscijfers

In het centrum van Volendam staat een lokaal bureau waarvandaan de boa’s en het team Veiligheid werken, waar de politie gesprekken kan voeren en waar overlegd wordt tussen de partijen. Zo blijven de criminaliteitscijfers in Edam-Volendam ruim onder het landelijk gemiddelde en is het veiligheidsgevoel er hoog.

Positie van boa’s

Sievers zet zich in om de positie van boa’s te verbeteren. Tot 2008 speelde haar carrière zich af bij de politie. Toen ze de politie verliet, zag ze al dat de politie steeds meer de repressieve kant op ging. “Daardoor ontstond een steeds groter gat tussen lokale handhaving en zichtbaarheid van de politie versus de wens vanuit de samenleving om de aanwezigheid van de politie te ervaren.”

Versnippering

Toen was er nog maar een handjevol boa’s, maar hun aantal is sterk gegroeid. De samenwerking tussen politie en boa’s vroeg nadrukkelijk om haar aandacht. “Het boa-landschap versnipperde, de boa’s bij de groene- en milieuorganisaties raakten op de achtergrond en de openbareorde-boa’s kwamen steeds meer naar de voorgrond. Er ontstond een landelijke discussie: wordt dit een nieuwe gemeentepolitie? Een zeer disfunctionele discussie.”

Het CCV heeft - in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid - een campagne voor gemeentelijke handhavers ontwikkeld. Dankzij deze campagne maakt je bewoners in jouw gemeente meer bewust van de aanwezigheid, bevoegdheden en rol van de gemeentelijk handhaver. Lees ook het CCV-dossier Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid