Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor de jaarlijkse themabijeenkomst prostitutiebeleid

Op donderdag 2 december organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de jaarlijkse themabijeenkomst prostitutiebeleid voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met prostitutie. Wil jij hierbij zijn?

Door de verscherpte coronamaatregelen is deze bijeenkomst verplaatst naar donderdag 10 maart 2022.

Direct aanmelden

Programma

Op de themabijeenkomst komen verschillende onderwerpen aan bod. Zo geeft Soa Aids Nederland je de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd naar sekswerk in coronatijd. Daarnaast woon je 2 inhoudelijke deelsessies naar keuze bij. Je hebt de keuze uit:

 1. Destigmatisering van sekswerk
  Evelien Spek (Soa Aids Nederland) en Anke van den Dries (Humanitas)

  22 sekswerkorganisaties en -initiatieven hebben samen de Sekswerk Alliantie Destigmatisering (SWAD) opgericht om het stigma op sekswerk tegen te gaan. Dit moet leiden tot maatschappelijke inclusiviteit van (ex)sekswerkers in beleid en praktijk. Zowel door instanties als door hun omgeving en de sekswerkers zelf. De SWAD heeft hiervoor een meerjarige strategie ontwikkeld. Evelien Spek en Anke van den Dries lichten de strategie graag toe. Daarnaast behandelen zij de e-learning ‘Hulp en Zorg aan Sekswerkers’ van Humanitas waarin onderzoekers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen in acht lessen delen wat hulp – en zorgverleners nodig hebben om sekswerkers te ondersteunen. Over stigma, hulpvragen en -ervaringen, misstanden en het praten over seks(werk).
   
 2. Het Tilburgse beleid, thuiswerken, handhaving en de bestuurlijke context
  Hadeline Vorselaars (gemeente Tilburg)

  De gemeente Tilburg streeft naar een veilige seksbranche. Vooruitlopend op de nieuwe Wet regulering sekswerk (Wrs) paste de gemeente in 2019 daarom haar beleid aan. Om extra in te kunnen zetten op de versterking van de positie van legale sekswerkers. Hadeline Vorselaars licht het Tilburgse beleid toe en geeft daarnaast aan hoe de gemeente omgaat met thuiswerken. Ze gaat hierbij in op de bestuurlijke controles die de gemeente sinds 2018 bij vergunde en onvergunde seksinrichtingen uitvoert en gaat hier graag met de deelnemers het gesprek over aan.
   
 3. Sekswerkers betrekken bij gemeentelijke vraagstukken via participatief actieonderzoek
  Mischa Tydeman en Minke Dijkstra (Sex Worker Action Research Project)

  Gemeenten willen hun burgers betrekken bij gemeentelijk beleid. Sekswerkers willen ook graag betrokken worden bij gemeentelijke vraagstukken: "Nothing about us without us!". Toch weten gemeenten en sekswerkers elkaar niet altijd te vinden. Via participatief actieonderzoek gaat het Sex Worker Action Research Project met sekswerkers, beleidsmakers en alle andere betrokkenen op zoek naar oplossingen voor positieve verandering. Mischa Tydeman en Minke Dijkstra van het Sex Worker Action Research Project vertellen je hier graag meer over.
   
 4. Klachtenbalie voor sekswerkers
  Ellen Dekker en Sinsia Kalkhoven (Soa Aids Nederland)

  Het komt voor dat sekswerkers die gebruik willen maken van de diensten van instanties, zoals banken, verzekeraars, politie, gemeenten, de Kamer van Koophandel en woningcorporaties, hiervoor geweigerd worden. De klachtenbalie voor sekswerkers biedt in deze gevallen hulp, advies en/of ondersteuning bij het indienen van een klacht bij de desbetreffende instantie. Maar hoe kom je van een klacht tot een oplossing? Ellen Dekker en Sinsia Kalkhoven, casemanagers van de klachtenbalie voor sekswerkers, willen hier graag aan de hand van verschillende casussen over in gesprek.

Aanmelden

De themabijeenkomst vindt door de aangescherpte coronamaatregelen niet plaats op 2 december, maar op donderdag 10 maart 2022. De bijeenkomst is van 12.00 tot 17.15 uur in De Zalen van Zeven in Utrecht (Boothstraat 7, Utrecht). De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich beroepshalve bezighoudt met prostitutie. Van (gemeente)ambtenaren, hulpverleners en inspecteurs tot sekswerkers zelf. Ben jij erbij?

Direct aanmelden

Meer informatie

Heb je vragen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met CCV-adviseur Lienke Hutten.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid