Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Samen sterk voor een Veilig Buitengebied in Gelderland-Zuid

Woensdag 6 juli vond in het gemeentehuis van Neder-Betuwe de startbijeenkomst plaats voor het proces Veilig Buitengebied in Gelderland-Zuid. Doel van de bijeenkomst was om met de samenwerkende gemeenten en partijen ondermijnende criminaliteit tegen te gaan in het buitengebied, samen ervoor zorgen dat het schoon, heel en veilig is en dat dit ook zo blijft. Verschillende vertegenwoordigers van gemeenten en organisaties zetten tijdens de bijeenkomst hun handtekening om de samenwerking kracht bij te zetten.

Brochure ‘KIJK UIT!’

De brochure ‘KIJK UIT!’ – Je gaat het pas zien als je het door hebt’ is een speciale uitgave voor Gelderland-Zuid om Veilig Buitengebied kracht bij te zetten. ‘KIJK UIT! vertelt alles over de aanpak van het proces, maar ook hoe signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen zijn. De brochure is gemaakt in opdracht door Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, dat tevens zorg draagt voor de begeleiding van het totale proces. De eerste exemplaren van ‘KIJK UIT!’ zijn uitgereikt aan burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe en burgemeester Vincent van Neerbos van West Maas en Waal.

Samen sterk

Veilig Buitengebied is publiek-private samenwerking tussen 14 gemeenten in Gelderland-Zuid en partners zoals de Omgevingsdiensten, politie, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Wildbeheereenheden, Waterschap Rivierenland, handhaving en inwoners. Ze werken samen om meer zicht te hebben en te houden op wat in het buitengebied gebeurt. Zij kunnen dat niet alleen en vragen inwoners en ondernemers die wonen en werken in dat buitengebied om mee uit te kijken. Op die manier is het mogelijk om ondermijnende criminaliteit beter tegen te gaan. Gelderland-Zuid heeft met deze gezamenlijke aanpak een primeur voor Nederland, want niet eerder zijn zoveel gemeenten en organisaties tegelijkertijd met deze aanpak begonnen.

In het buitengebied is het goed wonen, ondernemen en recreëren. Helaas komt de veiligheid van het buitengebied steeds meer onder druk te staan door de toename van criminele activiteiten. De aanpak Veilig Buitengebied helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om criminaliteit aan te pakken. Lees er meer over in het CCV-dossier Veilig Buitengebied.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid