Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Ruim 200 boa’s volgden E-learning Opkoperscontrole

Maar liefst ruim 200 handhavers volgden in de periode van 1 januari 2020 tot 1 maart 2021 de e-learning Opkoperscontrole. Boa’s kunnen de e-learning gratis volgen via de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Naar e-learning Opkoperscontrole voor boa's

De e-learning is bedoeld voor boa’s die belast zijn met de controle op de naleving van de registratieplicht van opkopers. De digitale training Opkoperscontrole gaat onder meer in op het voorbereiden en uitvoeren van een controle, de bevoegdheden die daarbij ingezet mogen worden en de wettelijke kaders die gelden.

Registratieplicht opkopen goederen

Verreweg de meeste goederen die van diefstal afkomstig zijn, worden weer verkocht. Wie inbraken, overvallen en andere vormen van diefstal wil bestrijden, doet er dus goed aan om heling bij de wortel aan te pakken. Opkopers van tweedehands goederen vormen een belangrijk afzetkanaal voor gestolen waar. Daarom zijn zij wettelijk verplicht in een inkoopregister bij te houden van wie ze hun goederen hebben opgekocht. In steeds meer gemeenten moeten de opkopers hun inkoop bijhouden in het Digitaal Opkopers Register (DOR).

"De controles moeten zorgvuldig uitgevoerd worden. De e-learning Opkoperscontrole biedt uitkomst voor juiste en scherpe controles bij handelaren."

CCV-adviseur Colin Voetee

Controle op naleving registratieplicht

Veel gemeenten zetten boa’s in voor de controle op de naleving van de registratieplicht. Colin Voetee, adviseur Heling het CCV: “Het DOR biedt veel voordelen voor het tegengaan van heling en de opsporing van dieven. Daarom is het belangrijk dat opkopers zich houden aan hun registratieplicht en dat de naleving gecontroleerd wordt door boa’s en agenten. Maar de controles moeten wel zorgvuldig uitgevoerd worden. De e-learning Opkoperscontrole biedt uitkomst voor juiste en scherpe controles bij handelaren.”

In de e-learning leren de controleurs stap voor stap over de werking van het DOR (ook in combinatie met Stop Heling), de wettelijke verplichtingen van de opkoper, de voorbereiding en uitvoering van controles, de bevoegdheden en sancties. De training is verluchtigd met tekeningen en instructieve filmpjes. In tussentijdse vragen wordt de kennis getoetst. Kortom, een heel praktische leermethode om kennis te vergroten en goede opkoperscontroles uit te kunnen voeren.

Eindtoets met certificaat

De e-learning eindigt met een eindtoets. Wie een voldoende of hoger scoort op de eindtoets, ontvangt het digitale certificaat 'e-learning Opkoperscontrole’. “Een mooie bevestiging van de opgedane kennis!”, aldus Voetee.

De e-learning is gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid en werd in samenwerking met helingexperts van de politie ontwikkeld. Voor de politie is de e-learning beschikbaar via het leermiddelenportaal van de Politie Academie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid