Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

RIEC Noord-Nederland, PVO en het CCV werken samen aan veilige havens

Bij bewustwordingssessies over veiligheid in havens werkt het RIEC Noord-Nederland nauw samen met het Platform Veilig Ondernemen en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Rini ten Grotenhuis, CCV-adviseur Lokale Veiligheid, ondersteunt het PVO Noord-Nederland hierbij.

Aerial,From,A,Small,Harbor,In,Warns,Friesland,The,Netherlands

Voorlichting over ondermijning

‘’We organiseren of ondersteunen bij voorlichtingsbijeenkomsten en ontwikkelen daarnaast instrumenten en aanpakken die bijdragen aan het voorkomen van criminaliteit bij ondernemers", zegt Ten Grotenhuis in het RIEC Noord Journaal (september 2022). Het RIEC, het CCV en PVO komen in de strijd tegen de georgagniseerde criminaliteit elkaar vaker tegen. ‘’Vanuit PVO Noord-Nederland sluiten we regelmatig aan bij gesprekken en voorlichting over ondermijning, zo ook in havengebieden’’, vertelt ten Grotenhuis.

Bij het samenwerken aan bewustwordingssessies over veiligheid in havens richt het RIEC Noord-Nederland zich vooral op (het personeel van) publieke partijen en het PVO verzorgt de begeleiding van de sessies voor ondernemers, leveranciers, klanten en personeel (en direct samenwerkende publieke partijen). "We versterken elkaar door alle onderdelen in de keten te bereiken’’, aldus de CCV-adviseur.

Publiek-private samenwerking

‘’Zowel het RIEC Noord-Nederland als het PVO en het CCV zien het belang van publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning." Het PVO verbindt deze publieke en private partijen en werkt samen met de partners aan oplossingen van veiligheidsproblemen.Het RIEC verzamelt informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties, analyseert en doet aanbevelingen, waarbij het PVO vooral uitvoerend is en zich richt op de begeleiding van publiek-private samenwerkingsverbanden en de vertaalslag maakt naar ondernemers.

Bron: RIEC Noord Journaal (september 2022)

Meer weten over de aanpak van ondermijning in havengebieden in Noord-Nederland? Neem contact op met Rini ten Grotenhuis: mail rini.tengrotenhuis@hetccv.nl  of bel 06 57 318 650.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid