Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Rekentool capaciteit bij de aanpak van heling

Significant Public heeft in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een rekentool ontwikkeld, waarmee politie en gemeenten hun eigen inzet bij de aanpak van heling kunnen plannen. Reguliere activiteiten zoals de gebruikelijke opsporingsactiviteiten van de politie zijn niet in de rekentool meegenomen.

Download de rekentool

Stop Heling

Tot op heden was onvoldoende duidelijk hoeveel tijd gemeenten en politie nodig hebben voor een goede uitvoering van hun taken binnen de heling-aanpak. Het gaat hierbij om taken als controles van het Digitaal Opkopers Loket (DOL) en het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Capaciteit politie

Voor de politie is de capaciteit van de volgende functies/rollen in kaart gebracht:

  • Opsporingsambtenaren: medewerkers uit het basisteam die controles uitvoeren, notificaties en meldingenoppakken en opsporingsactiviteiten verrichten.
  • Functioneel beheer DOR: medewerkers uit het team functioneel beheer DOR binnen het Politie Diensten Centrum, dienst Informatie Management.

Capaciteit gemeenten

Voor de gemeente is de tijdsbesteding voor de volgende functies/rollen in kaart gebracht:

  • DOL-beheerder: medewerker binnen de gemeente die activiteiten uitvoert in het kader van de meldplicht van handelaren via het DOL.
  • Boa’s: medewerkers binnen de gemeente die digitale en fysieke controles uitvoeren op de registratieplicht van handelaren.
  • Jurist: medewerker binnen de gemeente die verantwoordelijk is voor het opstellen van een bestuurlijke waarschuwing of bestuurlijke maatregel.

DOL en DOR

Het DOL is een loket waar handelaren aan hun meldplicht als handelaar bij hun gemeente kunnen voldoen (art. 437ter Sr). Via het DOL kunnen zij een account krijgen voor het DOR.

Het DOR is een digitaal systeem waarin handelaren kunnen voldoen aan hun registratieplicht (art. 437 Sr) en gegevens over hun inkoop en – als dat lokaal verplicht gesteld is – hun verkoop registreren zoals de naam en het adres van de aanbieder van het goed en het serienummer van het goed.

Wil je weten hoe je heling kunt tegengaan? Het dossier Heling geeft je een steuntje in de rug bij de aanpak van heling.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid