Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Purmerend en Zoetermeer gastgemeenten voor Zomertour van City Deal Openbare Ruimte

Op 15 en 22 september aanstaande kunnen geïnteresseerde professionals deelnemen aan de Zomertoer van de City Deal Openbare Ruimte. Ook als jouw gemeente niet deelneemt aan deze City Deal. De gastgemeenten Zoetermeer en Purmerend nodigen je uit om met hen mee te denken over uitdagingen waar zij voor staan. De focus ligt op het koppelen van maatschappelijke en ruimtelijke opgaven bij de inrichting van de openbare ruimte.

Doelgroep

De zomertour is bedoeld voor professionals, die mee willen denken over de wijze van inrichten van integrale werkprocessen. Denk daarbij aan klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, sociale veiligheid, een circulaire economie en een gezonde natuur-inclusieve stad. En natuurlijk komt ook de rol van de bewoners of gebruikers van die openbare ruimte aan de orde.

Heb je goede ervaringen opgedaan in jouw gemeente of (landelijke) organisatie, dan leren we daar graag van. Maar ook voorbeelden waar het minder goed van de grond komt zijn leerzaam. Je hoeft dus zeker geen voorbeeldgemeente te zijn om deel te kunnen nemen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en andere landelijke partners nemen ook deel aan de bijeenkomsten.

Programma

Het programma is gevarieerd. Zo zullen de gemeenten een situatie schetsen van hun werkprocessen, wijken en uitdagingen, gaan de deelnemers met elkaar in gesprek en bezoek je al lopende de wijken waar het over gaat. Wandelschoenen aan dus.

Beide bijeenkomsten starten om 12.30u met een lunch. Voor verdere vragen over het programma kun je terecht bij de gemeente Zoetermeer en Purmerend.

Aanmelden

Over de City Deal Openbare Ruimte

De aanleiding voor de City Deal Openbare Ruimte is de behoefte aan een integrale aanpak voor diverse stedelijke transitieopgaven. In combinatie met de toenemende druk op deze openbare ruimte door de grote verdichtingsopgave, neemt het belang van regie op deze ruimte toe. Op basis van deze 2 bijeenkomsten worden de complexe vraagstukken door de leden van de City Deal geïnventariseerd. Binnen de context van de Citydeal wordt vervolgens nagedacht hoe antwoorden te krijgen op deze vraagstukken.

Meer informatie

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid