Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Prostitutiebeleid: moties gegevensverwerking en uitstapprogramma's

De Tweede Kamer heeft 2 moties aangenomen over prostitutiebeleid: de motie Wiersma over het verwerken van bijzondere persoonsgegevens en de motie Bisschop en Bikker over uitstapprogramma's.

Motie verwerken bijzondere persoonsgegevens

Binnen het gemeentelijk prostitutiebeleid is het lastig om controlerend en handhavend op te treden. Dit komt voornamelijk door de beperkingen die zitten in de verwerking van privacygevoelige gegevens. De gegevens van een sekswerker worden namelijk gezien als bijzondere persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat er een wettelijke grondslag moet zijn om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Deze wettelijke grondslag is er nu nog niet.

In het wetsvoorstel Wet regulering sekswerk is dit wel opgenomen. Alleen is deze wet nog niet aangenomen en de verwachting is dat dit ook nog even kan duren. Daarom heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen (motie Wiersma) om te kijken of er tot de tijd dat de Wet regulering sekswerk van kracht wordt, een wettelijke grondslag gemaakt kan worden in overleg met de gemeenten.

Motie uitstapprogramma's

Naast de motie Wiersma heeft de Tweede Kamer ook een motie aangenomen over het geven van prioriteit aan uitstapprogramma’s voor sekswerkers (motie Bisschop en Bikker). De reden voor deze motie is dat de Kamer vindt dat de uitstapprogramma’s meer aandacht moeten krijgen en er voldoende financiële middelen vrijgemaakt worden om de sekswerkers die uit het vak willen stappen ook de mogelijkheid te geven om dit daadwerkelijk te doen.

De staatssecretaris heeft toegezegd op beide moties actie te ondernemen. Meer informatie over het antwoord en de inhoud van de reactie van de staatssecretaris lees je op tweedekamer.nl.

Met de Handreiking Prostitutiebeleid ondersteunt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gemeenten bij het ontwikkelen, aanpassen en implementeren van hun (nieuwe) prostitutiebeleid.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid