Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Politie mag persoonsgegevens verstrekken aan meldpunten niet-acute zorg

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is akkoord met het tijdelijke machtigingsbesluit voor de verstrekking van persoonsgegevens door de politie aan 'meldpunten niet-acute zorg' van gemeenten. Het zogenoemde Wpg-machtigingsbesluit meldpunten niet-acute zorg is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant.

Belang

Het komt regelmatig voor dat de politie op een situatie stuit, waarvan zij verwacht dat de inzet van zorg of ondersteuning van belang is voor een persoon. De politie kan dan het meldpunt inschakelen om een zorgsituatie verder te onderzoeken en zo nodig hulpverlening of ondersteuning in gang te zetten. Zo kunnen problemen waar burgers mee kampen vroegtijdig worden gesignaleerd, en eventuele escalatie van problemen worden voorkomen.

Grondslag

Het Besluit politiegegevens bevat nog geen grondslag voor het verstrekken van politiegegevens de meldpunten. Met het Wpg-machtigingsbesluit wordt deze tijdelijk gecreëerd, vooruitlopend op de Wet aanpak meervoudigen problematiek (Wams). Op grond van die wet kan iedereen, dus ook een organisatie of instantie, een melding doen bij een meldpunt. Aansluitend daarvoor zal een grondslag tot verstrekking worden opgenomen in het Besluit politiegegevens.

Machtigingsbesluit

De politie kan persoonsgegevens delen als dit noodzakelijk is voor:

  • Het doen van meldingen over zorgwekkende situaties, al dan niet in combinatie met mogelijke/dreigende verstoring van de openbare orde, waarin burgers vermoedelijk zorg of ondersteuning nodig hebben met het oog op hun zelfredzaamheid of participatie en niet zelf om hulp vragen
  • Het beantwoorden van informatievragen met betrekking tot het onderzoeken en triëren, door het meldpunt, van meldingen die door de politie of derden zijn gedaan om noodzakelijke zorg of ondersteuning in gang te kunnen zetten
  • Het bieden van maatschappelijke ondersteuning in het kader van het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving, het bieden van beschermd wonen en opvang.

Aan het delen van de persoonsgegevens zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Die gaan onder meer over de veilige verwerking van deze gegevens door de meldpunten en de termijn waarna de gegevens moeten worden vernietigd.

Meer informatie

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) ondersteunt gemeenten bij de uitdagingen die de samenwerking op het snijvlak van veiligheid en zorg met zich meebrengen. Het CCV is daarbij je klankbord, denkt met je mee, geeft informatie, begeleidt dit proces of geeft training en concrete hulp. Wat het CCV doet en hoe, lees je ook in de factsheet 'Samen Sterk’.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid