Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Politie Deventer verwijst ruziënde buren naar professionals buurtbemiddeling

"Voor buurtbemiddeling heeft de gemeente echt professionele mensen in huis." Daar moeten bewoners met burenruzies naar toe. Dat vertelt teamchef Eren Balanan van de politie Deventer in Tubantia. Aanleiding is de nieuwe werkwijze van het politieteam sinds 1 januari.

Wijkgericht werken

De wijkagenten werken sinds dit jaar informatiegestuurd en nauwer samen met hun wijkteam aan veiligheidsproblemen. Dat zorgt voor meer betrokkenheid bij de wijk en haar bewoners  Daardoor kunnen de agentenj efficiënter werken en gebruikmaken van verschillende specialisten in het team. Daarnaast worden er scherpere keuzes gemaakt en ligt de focus meer op opsporing. "Wij willen het wijkgericht werken versterken. De wijkbewoners hebben nu naast een wijkagent een heel team die voor hen aan de slag gaat”, aldus Balanan.

"Het liefst met buurtbemiddeling weer vrede sluiten met je buren.”

Wijkagenten zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om veiligheid en leefbaarheid in de wijk en werken nauw samen met partners, zoals het sociale wijkteam, buurtbemiddeling en andere hulpverleners.

De wijkagent blijft het eerste aanspreekpunt voor wijkbewoners en partners. Er wordt wel kritischer gekeken naar zaken waar wijkagenten bij aansluiten. Tijd is schaars ook voor de wijkagenten. Balanan: "Als het bijvoorbeeld gaat om een geschil tussen buren waarbij geen sprake is van strafbare feiten dan kunnen onze partners dat heel goed oplossen zonder de wijkagent."

Met buurtbemiddeling vrede sluiten

Jan Bakker, operationeel expert bij de politie en betrokken bij de nieuwe werkwijze: Als je een probleem met je buren hebt, wil je natuurlijk liever niet voor de rechter komen, maar het liefst met buurtbemiddeling weer vrede sluiten met je buren. Met GGZ zijn concretere afspraken gemaakt over het opvangen van verwarde personen."

Bronnen: tubantia.nl en politie.nl.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) helpt professionals bij gemeenten, corporaties en buurtbemiddelingsorganisaties bij het opzetten en uitvoeren van buurtbemiddeling.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid