Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Politie bezoekt eigenaren schuren en loodsen in buitengebied Westerveld

Politie Zuidwest-Drenthe bezoekt deze maand eigenaren van schuren en loodsen in het buitengebied van de gemeente Westerveld. Doel is ze te behoeden voor criminele activiteiten in hun schuren en loodsen door ze alert te maken op signalen die kunnen wijzen op criminaliteit. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is 1 van de partijen die de politie hierbij ondersteunt.

Het buitengebied is aantrekkelijk voor de georganiseerde criminaliteit. Schuren en loodsen die afgelegen liggen en/of niet meer in gebruik zijn, kunnen worden gebruikt voor onder meer witwaspraktijken, hennepkwekerijen of druglabs.  

Ondermijning 

Met de aanpak Veilig Buitengebied ligt de focus op ondermijning. Bij ondermijning maken criminelen gebruik van diensten van de bovenwereld, wat de samenleving en rechtstaat bedreigt. Ondermijning gebeurt overal in Nederland, dus ook in Westerveld.

Criminelen hebben bijvoorbeeld panden nodig om in te kunnen werken. Een leegstaand pand in het buitengebied is daarvoor ideaal. De politie maakt eigenaren van schuren en loodsen in het buitengebied bewust van de risico’s die ze lopen om slachtoffer te worden van ondermijning.  

Diefstal en inbraak

Naast het bezoeken van eigenaren van schuren en loodsen in het buitengebied door de politie, wordt gevraagd een enquête in te vullen. Daarin is aandacht voor onderwerpen zoals diefstal, inbraak en ondermijning. Ook kijken we naar onderhoud van de openbare ruimte om het gebied aantrekkelijk(er) te maken voor wonen en werken en daarmee onaantrekkelijk voor (ondermijnende) criminaliteit.  

Politie Zuidwest-Drenthe werkt met deze bewustwordingscampagne nauw samen met de gemeente Westerveld. Het Regionale informatie en Expertise Centrum (RIEC-Noord) en het CCV ondersteunen de gemeente en politie hierbij. 

Het CCV heeft een speciale aanpak ontwikkeld om problemen in het buitengebied aan te pakken. Hierbij werken diverse partijen samen, zoals gemeenten, politie, brandweer, natuurbeschermingsorganisaties en ondernemers. Deze aanpak heet: de aanpak Veilig Buitengebied.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid