Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Ouders van slachtoffers seksuele uitbuiting

Ouders van kinderen die seksueel worden uitgebuit vinden dat zij onvoldoende de hulp krijgen die zij nodig hebben. Ze willen meer ondersteuning van hulpverlening en de opsporingsdiensten in het beschermen van hun kinderen. Dit blijkt uit een eerste verkenning Ouders aan het woord van Fier. Fier, Koraal en Sterk Huis starten op deze zelfde dag een online campagne gericht op ouders: Niet mijn kind.

Eerste verkenning

'Ouders aan het woord' is een eerste verkenning naar de ervaringen van ouders van seksueel uitgebuite kinderen in Nederland. 9 ouders van wie de dochter (vermoedelijk) slachtoffer was van seksuele uitbuiting werden hiervoor geïnterviewd. Niet eerder is in Nederland een dergelijke verkenning gedaan.

"Het doel van deze verkenning is tweeledig en sluit aan op de ervaringen binnen de gespecialiseerde hulp", vertelt Fier-onderzoeker Ferdi Bekken. "Allereerst wilden we meer zicht krijgen op de impact van seksuele uitbuiting op de ouders van het slachtoffer. Daarnaast wilden we onderzoeken of en waar er mogelijkheden liggen om de ouders beter te ondersteunen en te helpen als hun kind seksueel wordt uitgebuit. We hebben geconstateerd dat deze gezinnen in een negatieve spiraal belanden, waardoor de situatie rondom hun kind steeds schrijnender en complexer wordt"

Verbeterpunten

In het onderzoeksrapport staan verbeterpunten, waaronder de vraag om het inrichten van specifieke ondersteuning voor ouders van wie de kinderen (vermoedelijk) seksueel worden uitgebuit. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid worden opgeroepen om te inventariseren hoe die samenwerking tussen hulpverleners, politie en ouders het beste vormgegeven kan worden, zodat er een concrete ‘lijn’ is in de aanpak van seksuele uitbuiting van jongeren. Deze kennis moet vervolgens breed gedeeld worden binnen de reguliere hulpverlening, de opsporingsinstanties en de eerstelijnszorg.

Niet mijn kind

Fier, Koraal en Sterk Huis lanceren vandaag ook de campagne en de website Niet mijn kind. Op de website wordt informatie gegeven over seksuele uitbuiting onder jongeren, en waar ouders terechtkunnen voor advies en hulp.

Lian Smits, bestuurder van Sterk Huis: "Ouders hebben in de beginfase vaak een “onderbuikgevoel” of een vermoeden dat er sprake is van seksuele uitbuiting, maar ze hebben weinig zekerheid en krijgen die ook niet eenvoudig. Ze maken zich zorgen om hun kind en constateren een gedragsverandering die ze niet kunnen verklaren. Deze periode kenmerkt zich door onzekerheid, verwarring en onbegrip.’ De campagne Niet mijn kind speelt hier op in. ‘We willen ouders aansporen om hun onderbuikgevoel serieus te nemen, en geven hen tips over wat ze concreet met hun vermoedens kunnen doen."

Bron: fier.nl

Wil je meer weten over hoe samen te werken bij de aanpak mensenhandel? Neem contact op met CCV-adviseur Rodney Haan: rodney.haan@hetccv.nl

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid