Product toegevoegd aan winkelmand
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Ondermijnende criminaliteit vraagt brede en gebalanceerde aanpak

Maak werk van preventie, investeer in bewaken en beveiligen en ga zorgvuldig om met de rechtsstaat. Dat zijn in het kort de 3 opgaven die in de Rechtsstaatpoort van 31 maart naar voren kwamen. Rechtsstaatpoort is een initiatief van de Politie, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak. Op 31 maart discussieerden zij in perscentrum Nieuwspoort met Tweede Kamerleden over de aanpak van ondermijning.

Vergrootglas voor huis laat wietplantage achter de deur zien

On-Nederlands

Henk van Essen, korpschef van de politie, noemde tijdens het debat het geweld van de laatste jaren ‘excessief’ en ‘on-Nederlands’. Hij haalde daarbij de liquidaties aan op Derk Wiersum en Peter R. De Vries. Theo Hofstee, waarnemend voorzitter van het Openbaar Ministerie (OM) vulde aan en stelde dat de ondermijnende drugscriminaliteit zo diep geworteld is dat er niet 1 makkelijke oplossing is. Er is volgens hem een langjarige en maatschappijbrede aanpak nodig.

Preventie

Op het moment dat het debat zich toespitste op preventie, stelde Kamerlid Songül Mutluer (PvdA) dat dit vooral nodig is in de wijken om jonge aanwas te voorkomen. Herke Elbers van de Raad voor de Kinderbescherming voegde toe dat er vaak geen passende jeugdhulp is voor jongeren en riep de Kamerleden op dit beter te gaan organiseren. Een ander geluid kwam van Kamerlid Ulysse Ellian (VVD). Hij wees op de kansen die Nederland biedt en pleitte ervoor de preventie samen met ex-gedetineerden op te pakken. Die hebben volgens hem meer invloed op de jongeren die geneigd zijn de criminaliteit in te gaan. Theo Hofstee pleitte voor nauwere samenwerking van de betrokken instanties bij de aanpak van jonge aanwas. De Top 600 aanpak in Amsterdam is volgens hem daar een voorbeeld van hoe dat zou moeten. In die samenwerking pakt iedereen zijn rol bij het voorkomen dat jongeren de criminaliteit worden ingetrokken.

Het CCV helpt gemeenten met advies en ondersteuning in de aanpak van ondermijning. De bestuurlijke aanpak wordt vaak als complex ervaren, omdat georganiseerde criminaliteit zich vaak als ongestructureerde problemen aandienen. Door de verwevenheid van de onderwereld en bovenwereld volstaat alleen het sluiten van een pand bijvoorbeeld niet om effectief op te treden tegen ondermijning. Lees het CCV-dossier Georganiseerde criminaliteit en ondermijning voor meer informatie.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid