Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Vraag nu subsidie aan voor wijk-GGD'er

Mensen met verward gedrag veroorzaken soms overlast, maar hebben eigenlijk vooral een zorgvraag. Een wijk-GGD’er werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Je kunt nu bij ZonMw subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een pilot met een wijk-GGD’er in jouw gemeente. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ondersteunt je tijdens de pilot.

Wijk-GGD’er

Gemeenten hebben de opgave om een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag te realiseren. Een wijk-GGD’er is een verbindingsofficier in dit krachtenveld en is tevens in staat om inzicht en overzicht te creëren gericht op het vormen van (vooral de preventieve kant van) een sluitende aanpak.

Subsidie

Je kunt nu bij ZonMb subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een pilot met een wijk-GGD’er. Deze wijkfunctionaris hoeft niet per sé in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept van de wijk-GGD’er zoals deze in 13 andere gemeenten succesvol is uitgerold. De subsidie is onderdeel van het ZonMw Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG).

Pilots

In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het CCV in 2017-2018 13 proefgemeenten begeleid met de invoering van een wijk-GGD’er. In een interview vertellen wijkfunctionaris Pieter de Vries en beleidsmedewerker Marjolijn Agterberg over hun ervaringen in Veenendaal. Marjolijn Agterberg van de gemeente Veenendaal raadt andere gemeenten van harte een wijkfunctionaris (of wijk-GGD’er) aan: "Realiseer je dat je nooit bij nul begint. De functionaris legt vooral betere verbindingen tussen wat er al is. En vult de hiaten die je vervolgens vanzelf tegenkomt." Wijkfunctionaris Pieter de Vries beveelt collega-hulpverleners in het land zeker een functie aan als regionale verbinder. "Het is mooi werk om mensen te kunnen helpen. Je zit bovendien veel dichter op het beleid."Lees het interview met Marjolijn en Pieter. op de website van zonMw.

Meer weten?

Kijk op de website van ZonMw voor meer informatie.