Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

VNG waarschuwt voor blindstaren op prostitutie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waarschuwt de Tweede Kamer dat er niet buitenproportioneel veel aandacht moet gaan naar misstanden in prostitutie bij de aanpak van mensenhandel. De organisatie schreef een brief in het kader van het Algemeen Overleg over mensenhandel en prostitutie, dat aanstaande donderdag plaatsvindt.

De VNG dringt erop aan dat de onderwerpen mensenhandel en prostitutie niet gelijkgesteld moeten worden.  "De koppeling van prostitutie en mensenhandel doet onrecht aan beide onderwerpen: prostitutie wordt daarmee op voorhand vereenzelvigd met uitbuiting, terwijl het fenomeen mensenhandel in zijn verschijningsvormen te gemakkelijk wordt beperkt tot seksuele uitbuiting." Risico daarvan is volgens de organisatie dat andere vormen van mensenhandel en uitbuiting, zoals moderne slavernij of gedwongen orgaanverwijdering te weinig aandacht krijgen.

Scheiden van onderwerpen

Het scheiden van de onderwerpen dient er volgens de organisatie voor om enerzijds de positie van de sekswerker te versterken en anderzijds om mensenhandel in de volle breedte aan te kunnen pakken. "Bij prostitutie gaat het om de uitoefening van een legaal beroep. Beleid dient een ordelijke uitoefening van het beroep, inclusief vergunningenstelsel, zoals dat ook in andere branches aan de orde kan zijn. Mensenhandel is een misdrijf; het betreft het onder dwang uitbuiten van mensen. Het kan gaan om gedwongen sekswerk, naast andere vormen van arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering."

Koppelen gegevens

Behalve voor een bredere scope, pleit de VNG ook voor een soepelere gegevensuitwisseling. Omdat de persoonsgegevens van sekswerkers extra wettelijke bescherming genieten, kunnen partijen in de domeinen zorg en veiligheid niet optimaal gegevens uitwisselen. Dat staat zowel de hulpverlening van slachtoffers als de vervolging van verdachten in de weg. De VNG ziet in het koppelen van zulke gegevens in het bijzonder een rol weggelegd voor de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIECs).