Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Uniek testmodel tegen seksuele uitbuiting LVB-jongere

Koraal Jeugdzorg heeft een uniek testmodel signaleringsinstrument ontwikkeld waarin zichtbaar kan worden gemaakt of LVB-jongeren risico lopen om in handen te vallen van loverboys/mensenhandelaren.

Het testmodel bevat 11 aandachtgebieden met bijbehorende risico-indicatoren. Minorstudenten Forensische Orthopedagogiek van de Fontys Hogeschool gaan dit testmodel mede beoordelen en duiken hiervoor in de binnen- en buitenlandse literatuur.

LVB-jongeren lopen aanmerkelijk meer risico om ingezet te worden voor prostitutie en andere criminele activiteiten. Vroege signalering biedt de mogelijkheid een gericht hulpverlenings- en interventie-programma te ontwikkelen.

Slachtoffers en professionals

Het testmodel wordt ook voorgelegd aan (potentiële) slachtoffers in de vorm van persoonlijke interviews. Ook wordt input van professionals gevraagd. Om ook zicht te krijgen op de daderkant wordt een aantal strafzaken geanalyseerd.

Het gaat om zaken die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag/slachtofferschap van loverboys waarbij LVB-slachtoffers betrokken zijn. In de analyse ligt de focus op indicatoren. Indien mogelijk en haalbaar worden ook plegers geïnterviewd. 

Koraal ontwikkelde het testmodel samen met Bureau Jeugdzorg Limburg, Veilig Thuis, het Openbaar Ministerie, gemeente Weert, William Schrikker Groep, de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en ervaringsdeskundige Mohini Awadhpersad. Het project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid helpt met de handreiking Aanpak Loverboyproblematiek en het Stappenplan Ketenaanpak Loverboyproblematiek. Uitvoerende partners kunnen maatregelen nemen die zijn onder te verdelen in preventie, signaleren en melden en interventies. Ook licht het CCV gemeenten en ketenpartners voor over het bestaan en herkennen van mensenhandel (in brede zin) en de (bestuurlijke) mogelijkheden om mensenhandel te bestrijden. Ga naar het dossier Loverboys