Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

ToeZine over Privacywetgeving AVG en Wbp: "Een mooie kans om heldere keuzes te maken"

Het kan bijna niemand zijn ontgaan: de privacywetgeving verandert deze maand ingrijpend. De AVG stelt nieuwe eisen aan de bescherming van persoonsgegevens. Allerlei organisaties krijgen bovendien te maken met een nieuwe wet rondom justitiële en politiegegevens. Dit betekent nogal wat voor organisaties met boa’s en toezichthouders. Wat wordt er van hen verwacht en hoe kunnen zij zich voorbereiden? ToeZine dook in de materie. 

Persoonsgegevens

Voor alle helderheid eerst even de veranderingen op een rij. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG geldt voor de verwerking van alle persoonsgegevens, maar kent wel enkele uitzonderingen. Eén daarvan is de verwerking van persoonsgegevens ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten. Deze politiegegevens vallen onder een apart regime: de Wet politiegegevens (Wpg).

Aan het woord is Wpg-deskundige Suzanne Franken. Samen met Sander Flight, adviseur privacywetgeving, verzorgt zij cursussen om organisaties voor te bereiden op de AVG en de Wpg. Met als belangrijkste vraag: wat betekenen deze nieuwe wetten voor boa’s, toezichthouders en hun werkgevers?

Labelen en verantwoorden

"De nieuwe privacywetgeving heeft voor boa’s vooral gevolgen voor hoe ze hun werk verantwoorden", zegt Franken. "Dus in welke systemen ze werken en met wie ze de gegevens mogen delen. De Wpg is veel specifieker dan de AVG, vanwege de politiegegevens. Voor deze gegevens gelden andere termijnen, je mag ze voor andere doelen gebruiken en je mag ze verzamelen zonder dat de betrokkene toestemming hoeft te geven. De organisaties moeten voorzieningen treffen om deze gegevens goed te beschermen, bijvoorbeeld door ze te labelen. Ook moeten alle strafrechtelijke politiegegevens een labeltje krijgen, zodat alleen mensen met een opsporingsbevoegdheid erbij kunnen komen."