Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Taskforce Mobiel Banditisme: Mobiel banditisme moet hoger op de agenda

Mobiele bendes uit met name Midden- en Oost-Europa komen niet alleen naar Nederland om winkeldiefstallen te plegen. Zij maken zich schuldig aan uiteenlopende strafbare feiten. Voorzitter van de Taskforce Mobiel Banditisme en burgemeester van Roermond, Rianne Donders, stelt dan ook dat de urgentie om mobiel banditisme te bestrijden nog meer mag worden gevoeld.

"Het probleem van mobiel banditisme is groter dan alleen winkeldiefstal", stelt Donders. Rondtrekkende bendes maken zich schuldig aan uiteenlopende strafbare feiten, zoals woning- en auto-inbraken, ladingdiefstal, fietsendiefstal, straatroof, zakkenrollerij, ram- en plofkraken, overvallen en heling. Detailhandel Nederland spreekt alleen al in het kader van winkeldiefstallen over honderden miljoenen euro’s schade. 

Hoger op de agenda

"Dit onderwerp moet absoluut hoger op de agenda komen te staan van iedere organisatie die een rol kan spelen in het tegenhouden en aanpakken van mobiele bendes", stelt Donders. 

Veel criminelen verblijven op vakantie- en recreatieparken, om vervolgens elders delicten te plegen. Ook staan zij vaak ingeschreven op adressen waar veel meer mensen blijken te wonen dan gebruikelijk. De gestolen goederen verkopen ze vervolgens in Nederland op de zwarte markt, of in het buitenland. Via het bestuursrecht kunnen gemeenten dit tegengaan, door bijvoorbeeld bewoners van vakantie- en recreatieparken en opkopers van goederen te verplichten zich te registeren.

Taskforce

In opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is de Taskforce Mobiel Banditisme opgericht. Politie, het Openbaar Ministerie (OM), Detailhandel Nederland, Transport en Logistiek Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid nemen hieraan deel. De taskforce wil Nederland minder aantrekkelijk maken voor rondtrekkende bendes. Donders: "Als taskforce willen we mobiel banditisme tegengaan en aanpakken door Nederland minder aantrekkelijk te maken voor mobiele bendes. Daarvoor werken we samen met allerlei andere partners, waaronder gemeenten."

CCV-barrièremodel 

Inmiddels is samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een barrièremodel mobiel banditisme ontwikkeld, dat inzichtelijk maakt waar interventies kunnen plaatsvinden om criminelen aan te houden of hun activiteiten te verstoren. Ook wordt snel informatie uitgewisseld tussen winkeliers onderling en met de politie en het OM via de recent gestarte stichting GIO. Verder vordert het OM stevige strafeisen in zaken waar mobiel banditisme aan de orde is. De eerste hogere (gevangenis)straffen zijn al toegekend.

Meer weten over het barrièremodel mobiel banditisme? Neem contact op met CCV-adviseur Joeri Vig, joeri.vig(at)hetccv.nl