Product toegevoegd aan winkelmand
Nieuwsoverzicht
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwsoverzicht

Secondant: Werken aan de veerkracht van burgers

Burgers zijn niet altijd even goed voorbereid op incidenten en crisissituaties, zoals een overstroming of bosbrand. Onderzoekers van TNO schrijven in Secondant over Community Workshops, die hielpen om de veerkracht van burgers te vergroten.

Samen kunnen handelen

Wat maakt dat mensen wel of niet voorbereid zijn op crisissituaties? Op individueel niveau is bewustwording belangrijk; je moet weten wat de risico’s zijn en wat je eraan kunt doen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze zelf iets kunnen doen (handelingsperspectief). Verder zijn mensen onderdeel van een gemeenschap. Op dit sociale niveau gaat veerkracht over samen kunnen handelen.

Weerbaarheid

Er zijn allerlei methoden om burgers beter voor te bereiden op incidenten en om hun veerkracht te vergroten. Vanuit het vanuit het Europese onderzoeksproject SOURCE hebben de onderzoekers een serie Community Workshops georganiseerd. Die zijn gebaseerd op de CART-methode (Communities Advancing Resilience Toolkit).

Hoewel de methode zich oorspronkelijk richt op het vergroten van weerbaarheid tegen natuurlijke crises (zoals overstromingen en bosbranden), zijn de inzichten uit deze workshops ook relevant voor andere crisissituaties, zoals ondermijning en radicalisering. Weerbare burgers kunnen beter tegenwicht bieden tegen pogingen tot ondermijning, en een weerbare gemeenschap kan positief en corrigerend optreden tegen radicalisering.

Lees het hele artikel op Secondant.